Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Βαρύς ο "λογαριασμός" για τους αγρότες από τη συμφωνία κυβέρνησης-δανειστών.

Σεμινάριο μελισσοκομίας στην Κομοτηνή

Από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής ανακοινώνεται ότι στις 15, 16 και 17 Ιουλίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τριήμερο σεμινάριο με γενικό θέμα «Σύγχρονη Μελισσοκομία».
Σε ότι αφορά την επιλογή συμμετοχής, αυτή θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προς το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ», ώστε ο τελικός αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευομένων να μην ξεπερνά τα τριάντα άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (τηλ. 2531022121).

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

«Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2015 στη Περιφέρεια ΑΜΘ»


Επιτρέπουμε στους κατόχους αγροτικών προϊόντων την αυθημερόν μεταφορά των
προϊόντων τους από τους χώρους συλλογής (αγρούς) προς τα κέντρα συγκέντρωσης, τους
χώρους αποθήκευσης ή τα εργοστάσια επεξεργασίας αυτών, με χρήση φορτηγών Ι.Χ. και
ογκομετρικών οχημάτων μεταφοράς (silo) που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές και
συλλεκτικές μηχανές βάμβακος, τεύτλων, τομάτας, κλπ, κατά τις χρονικές περιόδους
συγκομιδής τους , που καθορίζονται ως εξής:
Α. Για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:
Α1. Βόρειος Έβρος (Ορεστιάδα)
Τομάτα : από 10 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου2015
Σακχαρότευτλα : από 18 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Α2. Νότιος Έβρος (Αλεξ/πολη)
Τομάτα : από 10 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου2015
Σακχαρότευτλα : από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Β. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:
Τομάτα : από 1 Αυγούστου έως 20 Νοεμβρίου 2015
Σακχαρότευτλα : από 25 Αυγούστου έως 24 Νοεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2016
Γ. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης:

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

απαξίωση του ρόλου των Γεωτεχνικών στον τομέα του πρασίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.gr


                                                                                                                        Αθήνα 26-5-2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η διαχρονική έλλειψη αγροτικής πολιτικής ή ακόμη χειρότερα η εφαρμογή λανθασμένων αγροτικών πολιτικών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για φθηνά εργατικά χέρια, οδήγησε  στη ελαχιστοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαβίωση σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί το τσιμέντο και υπάρχουν ελάχιστες εστίες πρασίνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή και τη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων. Επομένως η σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης του αστικού πρασίνου πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε Δήμο.
Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιου περιβάλλοντος αποτελεί ο Δήμος της Αθήνας που έχει ελάχιστους χώρους πρασίνου σε σχέση με τον πληθυσμό της και οφείλει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την όσο το  δυνατόν αρτιότερη συντήρηση ανάπτυξη και προβολή αυτών των χώρων.
Για να είναι εφικτό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες Γεωτεχνικές Δομές στο Δήμο και αυτές να είναι επαρκώς στελεχωμένες. Ο ρόλος των Γεωτεχνικών είναι αδιαμφισβήτητος τόσο σε θέματα πρασίνου όσο και σε θέματα περιβάλλοντος γενικότερα.
Δυστυχώς όμως όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, στο Δήμο της Αθήνας συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την κατάρτιση του νέου Οργανογράμματος του Δήμου και στην οποία δεν εκπροσωπούνται οι Γεωτεχνικοί, κάτι που αποτελεί απαξίωση του ρόλου των Γεωτεχνικών στον τομέα του πρασίνου και του περιβάλλοντος και στη λειτουργία της πόλης γενικότερα.
Επειδή η παραπάνω έλλειψη επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Επιτροπής καλούμε το Δήμαρχο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στην διόρθωση της εν λόγω αδικίας και να συμπεριλάβει και εκπρόσωπο των Γεωτεχνικών στην Επιτροπή για το νέο οργανισμό Δήμου.
Τέλος κάνουμε γνωστό ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των Γεωτεχνικών με κάθε πρόσφορο μέσο.


Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Αίτημα διορθώσεων και εξορθολογισμού στην Πιστοποίηση αγροτών για Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης, των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  που θεσπίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα πιστοποίησης των αγροτών για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Η παραπάνω ρύθμιση υποχρεώνει όλα τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, να προμηθεύουν γεωργικά εγκεκριμένα φάρμακα για επαγγελματική χρήση, μόνο σε όσους γεωργούς διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης, απέστειλε σχετικό έγγραφο στα εμπλεκόμενα υπουργεία, επισημαίνοντας την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης όχι μόνο λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης των αγροτών αλλά και το γεγονός ότι ο μέσος αγρότης αδυνατεί να κάνει χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, που απαιτείται για την εξέτασή τους στην απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού. Ζητά διορθώσεις και εξορθολογισμό, ώστε να καταστεί εφικτή η πιστοποίηση.


Καθορισμός διαδικασιών κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- Ευκαιρίες και δυνατότητες μέσα από τη "SYNERGEIA”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ευκαιρίες και δυνατότητες μέσα από τη “SYNERGEIA”

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
Α΄ Μέρος
10:00 -20:00
 Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων
13:00 – 19:00
 Β2Β Συναντήσεις Παραγωγών με Επιχειρήσεις και φορείς

Β΄Μέρος
19:00 – 20:30
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ “SYNERGEIA” - Κέρασμα παραδοσιακών
και τοπικά παραγόμενων ποτών

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ
Α΄ Μέρος
09:00 – 09:30 Προσέλευση Εγγραφές
09.30 – 09.55 Έναρξη
 Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη
Σύντομοι χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
09:55 – 10:00 Διάλειμμα
10:00 - 10:30 Ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνεργασία
 «Ο Αγροδιατροφικός τομέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ως πυλώνας ανάπτυξης.
Διασυνδέσεις με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας»
Κων/νος Γαλανόπουλος, Αν. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ
 «Προώθηση τοπικών προϊόντων και η διασύνδεση τους με τον τουρισμό και τις
εξαγωγές»
Ευάγγελος Κυριακού, Οικονομολόγος, EDP Tourism Manager
10.30 – 10.45 Κάθετες και οριζόντιες συνέργειες παραγωγών εντός της Περιφέρειας
 «Οι συνεργατικοί σχηματισμοί στους τομείς τροφίμων και τουρισμού και τα οφέλη
από τις συνέργειες των επιχειρήσεων των δύο κλάδων»
Χρήστος Εμμανουηλίδης, Διευθυντής Ερευνών, Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
10.45 – 11.00 Παραδοσιακά προϊόντα και διατροφικά οφέλη
 «Διατροφική αξία τοπικών προϊόντων»
Χρήστος Κοντογιώργης Λέκτορας Υγιεινής Δ.Π.Θ.
11:00 – 11:15 Καλές Πρακτικές – Δράσεις
 «Επιχειρηματικότητα Τοπικής παραγωγής, ενεργοποίηση, δικτύωση, σωματείων,
φορέων, ενεργών πολιτών»
Εμμανουήλ Κιουτσούκης, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος συλλόγου
«Φιλαδελφία» 11:00 – 11:00
11:30 – 12:00 Συμπεράσματα. Λήξη πρώτου Α’ μέρους
12:00 Διάλειμμα – καφές
Β΄Μέρος
14:00 – 16:30
 Παρουσίαση Θρακο-Μακεδονικής Μαγειρικής από τη
Λέσχη Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «1 Θρακο-Mακεδονική "SYNERGEIA" Ενδοπεριφερειακης Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του διατροφικού τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ»Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο πλαίσιο της πολιτικής της για διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης, αποφάσισε τη σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής. Προς την κατεύθυνση αυτή οργανώνεται η «1η Θρακο-Μακεδονικη "SYNERGEIA" Προώθησης Τοπικών Προϊόντων» στις 22 Μαΐου 2015.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων με θέμα την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την αειφορική διαχείριση»
Θέμα: «Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων με θέμα την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την αειφορική διαχείριση»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 785 / 20-11-2008 έγγραφο μας
           Υπ. αριθμ. πρωτ. 490/ 21-4-2015 έγγραφο του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έχοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος στα Τενάγη Φιλίππων, η ΔΕ του Παραρτήματος μας αποφάσισε να σας απευθύνει την παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Απόσυρση ληγμένων και ακατάλληλων γεωργικών φαρμάκων-ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑΣ

Στα πλαίσια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας όσον αφορά στα γεωργικά φάρμακα,
έχουν κατασχεθεί περί τα 380 λίτρα μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων τα τελευταία τρία χρόνια. Σάς ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε ενέργειες για την απόσυρση και ασφαλή καταστροφή των ποσοτήτων αυτών από την εταιρεία ENVIRONCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΜ 0002). Οι παραπάνω ποσότητες γεωργικών φαρμάκων θα παραληφθούν από το ειδικό συνεργείο της εταιρείας την Τρίτη 21 Απριλίου από τον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας.
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτετε στην κατοχή σας
ληγμένα και ακατάλληλα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων μπορείτε να τα παραδώσετε στο συνεργείο της εταιρείας τη συγκεκριμένη ημερομηνία στον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας, στη Δράμα, με δική σας χρέωση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (2521351244, -51245, -51246, 51247).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA,
και ο Δήμος Καβάλας
σας προσκαλούν την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 12:00 στα εγκαίνια της Έκθεσης
με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Ναυτιλία και Επιστήμες»,
στην Αίθουσα «Νικόλαος Μάρτης» της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Η Έκθεση είναι μέρος της Ενημερωτικής Εκστρατείας
που υλοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη του Βρετανικού Κοινωφελούς Ιδρύματος
Lloyd’s Register Foundation σε 14 πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ 2014 και 2017 και
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας.
Θα ακολουθήσει cocktail.

Πρόσκληση στην Ενημερωτική Ημερίδα Δικτύωσης που αφορά τις συνθήκες εργασίας των εργατών σε αγροτικές καλλιέργειες αλλά και τις προοπτικές απασχόλησης ανέργων ως αγροτοεργατών.Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Ημερίδα Δικτύωσης που αφορά τις συνθήκες εργασίας των εργατών σε αγροτικές καλλιέργειες αλλά και τις προοπτικές απασχόλησης ανέργων ως αγροτοεργατών.
 Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20/4/2015 και ώρα 19.30 στην Αίθουσα Γ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας( Δαγκλή 19)   με το παρακάτω πρόγραμμα:
·         19.30 – 19.45 : Προσέλευση Συμμετεχόντων – Παρουσίαση της Δράσης
             « ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ».
·         19.45 – 20.00 : Χαιρετισμοί Επισήμων.

·         20.00 – 20.20 : Εισήγηση κας Κουκολιάτα Αλεξάνδρας,
                            Προϊσταμένη του τμήματος Ασφάλειας και Υγείας ΣΕΠΕ  Καβάλας.
                           «Υγεία & Ασφάλεια Εργατών στις Αγροτικές Καλλιέργειες ».
·         20.20 – 20.35 : Εισήγηση κ. Τιάκα Παναγιώτη, Οικονομολόγος-Νομικός.
             Τέως Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν.
             « Συνδικάτα – Ρόλος τους .»
·         20.35 – 20.50 : Εισήγηση κ. Παναγιωτίδη Γεωργίου, Πρόεδρος Συνδέσμου « ΝΕΣΤΟΣ »

                           « Πορεία - Έργο – Προοπτικές σε προϊόντα γεωργικής εκμετάλλευσης»
·         20.50 – 21.15 : Διάλογος – Συζήτηση.

·         21.15              : Κλείσιμο Ημερίδας.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡ.                                                               ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.


ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΓΕΩΤΕΕ

Καβάλα, 26 Μαρτίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
Web site: www.geotee-anmak.gr
Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος


Προς: Κοιν.:
Αριθ. Πρωτ: 227

Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μέλη του Παραρτήματος
Θέμα:   «Απόψεις μας σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων σε σχέση με προβλήματα που απασχολούν τον ευρύτερο κλάδο»
Σχετ.:  Υπ. αριθμ. πρωτ. 817/5-3-2015 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά την περάτωση σειράς εσπερίδων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων του Παραρτήματος μας για την ενημέρωση των συναδέλφων που ασχολούνται με την εμπορία φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, το παράρτημα μας, σας αποστέλλει τις απόψεις του. Οι παρακάτω απόψεις μας για τη συνταγογράφηση ήταν αποτέλεσμα της καταγραφής των απόψεων και της διαβούλευσης μεταξύ των συναδέλφων που έγινε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Για όλα αυτά τα θέματα που σας αναφέρουμε παρακάτω και άλλα που θα προκύψουν στην πορεία και κατά τη δοκιμαστική χρήση του συστήματος, θα πρέπει να εκδοθεί από το Υπουργείο σειρά εγκυκλίων που θα διευκρινίζουν όλες αυτές τις περιπτώσεις.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Πριν σας αναλύσουμε τα θέματα που αφορούν τη συνταγογράφηση πιστεύουμε ότι θα

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2 0 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 5

Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2310), η οποία αφορά τη θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωρισθούν ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και ιδίως επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γεωπονους ΠΕ-ΤΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ,
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 30η Μαρτίου  2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015 ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για  οκτώ  (8) μήνες, από Μάϊο 2015 έως και Δεκεμβρίο 2015
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν:
·        ΠΕ και ΤΕ γεωπόνοι νομικών προσώπων, δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ,  
·        Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ,
·        Γεωπόνοι ηλικίας 22-69 ετών.