Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων με θέμα την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την αειφορική διαχείριση»
Θέμα: «Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων με θέμα την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την αειφορική διαχείριση»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 785 / 20-11-2008 έγγραφο μας
           Υπ. αριθμ. πρωτ. 490/ 21-4-2015 έγγραφο του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έχοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος στα Τενάγη Φιλίππων, η ΔΕ του Παραρτήματος μας αποφάσισε να σας απευθύνει την παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Απόσυρση ληγμένων και ακατάλληλων γεωργικών φαρμάκων-ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑΣ

Στα πλαίσια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας όσον αφορά στα γεωργικά φάρμακα,
έχουν κατασχεθεί περί τα 380 λίτρα μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων τα τελευταία τρία χρόνια. Σάς ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε ενέργειες για την απόσυρση και ασφαλή καταστροφή των ποσοτήτων αυτών από την εταιρεία ENVIRONCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΜ 0002). Οι παραπάνω ποσότητες γεωργικών φαρμάκων θα παραληφθούν από το ειδικό συνεργείο της εταιρείας την Τρίτη 21 Απριλίου από τον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας.
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτετε στην κατοχή σας
ληγμένα και ακατάλληλα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων μπορείτε να τα παραδώσετε στο συνεργείο της εταιρείας τη συγκεκριμένη ημερομηνία στον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας, στη Δράμα, με δική σας χρέωση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (2521351244, -51245, -51246, 51247).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA,
και ο Δήμος Καβάλας
σας προσκαλούν την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 12:00 στα εγκαίνια της Έκθεσης
με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Ναυτιλία και Επιστήμες»,
στην Αίθουσα «Νικόλαος Μάρτης» της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Η Έκθεση είναι μέρος της Ενημερωτικής Εκστρατείας
που υλοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη του Βρετανικού Κοινωφελούς Ιδρύματος
Lloyd’s Register Foundation σε 14 πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ 2014 και 2017 και
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας.
Θα ακολουθήσει cocktail.

Πρόσκληση στην Ενημερωτική Ημερίδα Δικτύωσης που αφορά τις συνθήκες εργασίας των εργατών σε αγροτικές καλλιέργειες αλλά και τις προοπτικές απασχόλησης ανέργων ως αγροτοεργατών.Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Ημερίδα Δικτύωσης που αφορά τις συνθήκες εργασίας των εργατών σε αγροτικές καλλιέργειες αλλά και τις προοπτικές απασχόλησης ανέργων ως αγροτοεργατών.
 Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20/4/2015 και ώρα 19.30 στην Αίθουσα Γ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας( Δαγκλή 19)   με το παρακάτω πρόγραμμα:
·         19.30 – 19.45 : Προσέλευση Συμμετεχόντων – Παρουσίαση της Δράσης
             « ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ».
·         19.45 – 20.00 : Χαιρετισμοί Επισήμων.

·         20.00 – 20.20 : Εισήγηση κας Κουκολιάτα Αλεξάνδρας,
                            Προϊσταμένη του τμήματος Ασφάλειας και Υγείας ΣΕΠΕ  Καβάλας.
                           «Υγεία & Ασφάλεια Εργατών στις Αγροτικές Καλλιέργειες ».
·         20.20 – 20.35 : Εισήγηση κ. Τιάκα Παναγιώτη, Οικονομολόγος-Νομικός.
             Τέως Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν.
             « Συνδικάτα – Ρόλος τους .»
·         20.35 – 20.50 : Εισήγηση κ. Παναγιωτίδη Γεωργίου, Πρόεδρος Συνδέσμου « ΝΕΣΤΟΣ »

                           « Πορεία - Έργο – Προοπτικές σε προϊόντα γεωργικής εκμετάλλευσης»
·         20.50 – 21.15 : Διάλογος – Συζήτηση.

·         21.15              : Κλείσιμο Ημερίδας.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡ.                                                               ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.


ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΓΕΩΤΕΕ

Καβάλα, 26 Μαρτίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
Web site: www.geotee-anmak.gr
Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος


Προς: Κοιν.:
Αριθ. Πρωτ: 227

Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μέλη του Παραρτήματος
Θέμα:   «Απόψεις μας σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων σε σχέση με προβλήματα που απασχολούν τον ευρύτερο κλάδο»
Σχετ.:  Υπ. αριθμ. πρωτ. 817/5-3-2015 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά την περάτωση σειράς εσπερίδων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων του Παραρτήματος μας για την ενημέρωση των συναδέλφων που ασχολούνται με την εμπορία φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, το παράρτημα μας, σας αποστέλλει τις απόψεις του. Οι παρακάτω απόψεις μας για τη συνταγογράφηση ήταν αποτέλεσμα της καταγραφής των απόψεων και της διαβούλευσης μεταξύ των συναδέλφων που έγινε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Για όλα αυτά τα θέματα που σας αναφέρουμε παρακάτω και άλλα που θα προκύψουν στην πορεία και κατά τη δοκιμαστική χρήση του συστήματος, θα πρέπει να εκδοθεί από το Υπουργείο σειρά εγκυκλίων που θα διευκρινίζουν όλες αυτές τις περιπτώσεις.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Πριν σας αναλύσουμε τα θέματα που αφορούν τη συνταγογράφηση πιστεύουμε ότι θα

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2 0 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 5

Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2310), η οποία αφορά τη θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωρισθούν ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και ιδίως επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γεωπονους ΠΕ-ΤΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ,
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 30η Μαρτίου  2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015 ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για  οκτώ  (8) μήνες, από Μάϊο 2015 έως και Δεκεμβρίο 2015
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν:
·        ΠΕ και ΤΕ γεωπόνοι νομικών προσώπων, δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ,  
·        Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ,
·        Γεωπόνοι ηλικίας 22-69 ετών.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΒΡΟΥ ΖΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ
e-mail: geoponosevrou@gmail.com
Αξιότιμέ κ. Υπουργέ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με το παρών έγγραφο σχετικά με τις Δηλώσεις εφαρμογής του έτους 2014 για τη Δράση 1.1 της Βιολογικής Γεωργίας, και για τα προβλήματα τα οποία συναντάμε και για τα οποία δεν οφείλεται σε λάθη των μελετητών συναδέρφων μας : Μετά τον τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφού άνοιξε η εφαρμογή στις 06/03/2015 διαπιστώσαμε ότι έχουμε διασπάσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων, αλλαγές 13ψηφίων και μειώσεις στις επιλέξιμες εκτάσεις. Το πρόβλημα αφορά ένα 60-90% των ενταγμένων στο πρόγραμμα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ημερίδα με θέμα «Τα όσπρια: η καλλιέργειά τους και η δυνατότητα χρηματοδότησης για την συσκευασία και μεταποίησή τους»Για την καλλιέργεια των οσπρίων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την συσκευασία και μεταποίησή τους, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι αγρότες επιθυμούν σε σχετική ημερίδα που διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Η ημερίδα με θέμα «Τα όσπρια: η καλλιέργειά τους και η δυνατότητα χρηματοδότησης για την συσκευασία και μεταποίησή τους», θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

10:30-11:00. Προσέλευση – Χαιρετισμοί
11:00-12:00 «Η καλλιέργεια των οσπρίων (φασόλια, ρεβίθια, φακές, λαθούρι)» Κώτσιας Ανδρέας, γεωπόνος
12:00-12:30 «Δυνατότητες χρηματοδότησης για την συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων από τον Άξονα 4 (προσέγγιση Leader)», Χατζόπουλος Μανόλης, γεν. διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, σας προσκαλούμε την Κυριακή, 15η Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, στην εκδήλωση με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Προστασίας του Καταναλωτή και θέμα :
«Η αναγκαιότητα του ενημερωμένου καταναλωτή στην Ελλάδα της κρίσης».
Στην εκδήλωση θα προλογήσει ο Δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Γεώργιος Πετρίδης.

Η Πρόεδρος της ΕΝ.ΚΑ. Ροδόπης
Αγγελική Κατσή

η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης συνεχίζει τις ενημερωτικές συναντήσεις

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης-«αιχμή του δόρατος» οι Γεωτεχνικές Υπηρεσίες «αιχμή του δόρατος»
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, συνάντηση Μελών του Δ.Σ. της ΠΟΓΕΔΥ και Περιφερειακών Γεωτεχνικών Συμβουλίων της Αιρετής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Πέτρο Τατούλη.
Από την ΠΟΓΕΔΥ, τέθηκαν θέματα που αφορούν τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, με κυρίαρχο θέμα, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και το υπό εκπόνηση Οργανόγραμμα της Περιφέρειας.
Ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη, να υπάρξει συνεργασία της Περιφέρειας με Ομάδα Εργασίας της Ομοσπονδίας, για το νέο Οργανόγραμμα των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Επίσης, τέθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα της Χώρας, όπως το θέμα της κατάρτισης των Διαχειριστικών Σχεδίων για τα βοσκοτόπια.
Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του, δήλωσε ότι, θεωρεί τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σε αυτές, τον «κινητήριο μοχλό».
Τόνισε την επιθυμία διαρκούς συνεργασίας με τους Φορείς των Γεωτεχνικών και ελπίζει ότι η πολιτεία θα δώσει επιτέλους στις Περιφέρειες, την δυνατότητα να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν το Γεωτεχνικό Ανθρώπινο Δυναμικό.

ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗΣ-Πρόγραμμα Ενημερωτικών Συναντήσεων για τη νέα ΚΑΠ

ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗΣ- Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπέλων περιόδου 2015/2016.

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Συναντήσεων για τη νέα ΚΑΠ απο την ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗΣH Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις  με στόχο την όσο το δυνατό ευρύτερη πληροφόρηση των παραγωγών στις απαιτήσεις της νέας πολιτικής για την Γεωργία και τη Κτηνοτροφία ,με σκοπό να μπορούν να λάβουν τις ορθές αποφάσεις για το σχεδιασμό των εκμεταλλεύσεων τους.

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

«Μαθήματα Ελαιοκομίας»,

 Δράμα
2/3/2015

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ελαιοπαραγωγούς, διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Μαθήματα Ελαιοκομίας», είναι διάρκειας τριών ημερών, σύνολο 12 ωρών, από τις 09:00π.μ. ως τις 13:00μ.μ. και θα διεξαχθεί στις 11, 12 και 13 Μαρτίου στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), σύμφωνα με το συνημμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, θα παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με την θρέψη-λίπανση της ελιάς, τους εχθρούς και ασθένειες της ελιάς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, την μεταποίηση του ελαιοκάρπου, τον ποιοτικό έλεγχο του ελαιολάδου καθώς και τα συστήματα ποιότητας λαδιού και ελιάς, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την ενότητα κλάδεμα  ελαιοδέντρων στο οποίο περιλαμβάνεται θεωρία αλλά και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων.

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι οι γεωπόνοι, Μυστακίδης Ζαφείρης, Μπούντας Κων/νος και Μαυρογένη Θεοδώρα.

Στους εκπαιδευόμενους, η συμμετοχή των οποίων δεν επιβαρύνεται οικονομικά, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Μαθήματα Ελαιοκομίας», μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, drogeeka@otenet.gr και στο τηλέφωνο/fax 2521058175. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο.  
                               

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Τα αιτήματά τους κατέθεσαν οι Περιφερειάρχες στον Αναπληρωτή Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου


ο Περιφερειάρχης  κ. Γ. Παυλίδης ζήτησε να υπάρξει ποσόστωση στο βαμβάκι, λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και για να μην χάσουν εισόδημα οι αγρότες.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ