Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ενημερώνει  τους  κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, ότι υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009  όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2014, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους  αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

αντιδήμαρχος κλείδωσε σε γραφείο μία συνάδελφο, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Αργολίδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΕΓΔΥ

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, πολλοί υποψήφιοι εν όψει εκλογών, καταφεύγουν σε διάφορες στρατηγικές προκειμένου να γίνουν αρεστοί  στους πολίτες και αποσπάσουν έτσι την ψήφο τους. Μερικές φορές  αυτές  οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές εντάσσονται  οριακά εντός των  πλαισίων της ηθικής και της νομιμότητας προκειμένου να υφαρπάξουν  τις ψήφους των πολιτών. Τέλος υπάρχουν και  περιπτώσεις, ευτυχώς απειροελάχιστες, που ένας  υποψήφιος  παραβιάζει τα όρια της νομιμότητας προκειμένου να αποσπάσει μερικούς ψήφους επιπλέον και να εξασφαλίσει την εκλογή του.
Μια τέτοια περίπτωση είναι ο αντιδήμαρχος Άργους - Μυκηνών που όπως πληροφορηθήκαμε από καταγγελία συναδέλφου, προχώρησε σε μια έκνομη ενέργεια, πέρα από κάθε φαντασία. Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος κλείδωσε σε γραφείο μία συνάδελφο, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Αργολίδας, προκειμένου αυτή να «ολοκληρώσει την εργασία της» φυσικά με τον τρόπο που αυτός ήθελε. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι συνάδελφοι αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες.  Ωστόσο το να προσπαθούν κάποιοι αιρετοί  τοπικοί «άρχοντες» να τους εξαναγκάσουν να εργασθούν κάτω από συνθήκες στέρησης της προσωπικής τους ελευθερίας, ξεπερνά κάθε όριο!!! Επιπλέον αυτό δείχνει τον αμοραλισμό και την  αλαζονεία κάποιων  αιρετών.

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ-«Διαγωνισμός για την βράβευση συγχρηματοδοτούμενων έργων του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ)2007-2013»Η  ΔΑΟΚ ΠΕ Ροδόπης ενημερώνει  τους αγρότες ότι μέχρι 21η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα  μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό που προκηρύσσει η Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) σε τρεις κατηγορίες έργων :
Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου
Νεανική επιχειρηματικότητα
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο

Πληροφορίες, αναλυτική πρόσκληση καθώς και αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΕΑΔ www.ead.gr
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ν.Ροδόπης ( κτίριο της πρώην Νομαρχίας 4ο όροφο Γραφείο 423 τηλ.2531350442)  .

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ-υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό και μέχρι τις 15 ΔεκεμβρίουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  «Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου»


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης έχοντας υπόψη την ΚΥΑ  υπ αριθ. 286839/2-04-2009 σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό υπενθυμίζει ότι, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εκπληρούν  τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής αμπελοοινικής νομοθεσίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1-8-2014 έως 15-12 -2014 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας ( Επικαιροποιημένη Καρτέλα Αμπελουργικού Μητρώου).
β) Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου   ένταξης στο πρόγραμμα.
γ) Δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαίας ενίσχυσης, (ΑΕΕ) την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.
δ) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
ε) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.
στ) Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής,
 ζ) Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, συμβολαιογραφικό έγγραφο με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον δέκα (10) έτη .
η) Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία φαίνονται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.
θ) Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός, κάτω των 40 ετών (του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08) στην περίπτωση Νέου γεωργού.


Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

«2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2014»1. Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης σε συνεργασία με το Π.Κ.ΠΦ.Π.Ε. Καβάλας  εκδίδει το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων με στόχο την ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της Π.Ε. Ροδόπης για καλύτερη καλλιεργητική διαχείριση και αποτελεσματική φυτοπροστασία.
  2. Διαπιστώσεις. Η βαμβακοκαλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο σχηματισμού χτενιών. Σχεδόν στο σύνολο των βαμβακοφυτειών στην Π.Ε. Ροδόπης έχουμε μια οψίμηση της τάξεως των 10-15 ημερών ενώ υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία των βαμβακοκαλλιεργειών από περιοχή σε περιοχή. Μόνο στην περιοχή Ξυλαγανής –Προσκυνητών – Μαρώνειας η καλλιέργεια κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Στην περιοχή Μέσης – Γλυφάδας – Μητρικού παρατηρήθηκαν μεγάλες εστίες προσβολών από αφίδες ιδιαίτερα σε χωράφια που προηγήθηκαν εντομολογικοί ψεκασμοί (θρίπες –καράφατμε), ενώ η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε σε περιορισμένη έκταση συνέβαλε σε περαιτέρω οψίμηση των βαμβακοφύτων στην συγκεκριμένη περιοχή.
Από τις μετρήσεις στις παγίδες (πράσινου-ρόδινου σκουληκίου) που τοποθέτησε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, αλλά και από τις επισκέψεις στις βαμβακοφυτείες που πραγματοποιούν οι γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας οι προσβολές από σκουλήκια είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.
 3. Συστάσεις-Καλλιεργητικές πρακτικές. Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς στις περιοχές που είναι προσβεβλημένες από αφίδες να αποφύγουν τους ψεκασμούς, και να εμπιστευθούν τα ωφέλιμα έντομα που θα καθαρίσουν το χωράφι και θα τα χρειαστούμε στην καταπολέμηση του πράσινου-ρόδινου σκουληκιού.  Στα χαλαζοκτυπημένα χωράφια οι παραγωγοί να μην παρασύρονται  σε υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και ποτίσματα για να αναπληρώσουν το συντομότερο δυνατόν το χαμένο φύλλωμα, γιατί με αυτό τον τρόπο επιτυχαίνουν μεγαλύτερη οψίμηση και κατά συνέπεια μικρότερη παραγωγή. Αλλά και στις περιοχές που είναι όψιμες να κάνουμε ορθολογική χρήση λιπασμάτων-νερού-ρυθμιστών ανάπτυξης για να μην οψιμίσουμε περισσότερο αλλά και επειδή τα φυτά με υπερβολική βλαστική ανάπτυξη είναι πιο ευπαθή στις εντομολογικές προσβολές.
Παρακαλούνται οι παραγωγοί για ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας 2531350410-8.

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

«1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2014»    Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης σε συνεργασία με το Π.Κ.ΠΦ.Π.Ε. Καβάλας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για την μέχρι τώρα κατάσταση και τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη και την φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.
    Εκτιμάται ότι έχουν σπαρθεί στο Νομό Ροδόπης  περίπου 350000 στρ. όπως πέρυσι.
    Η  σπορά λόγω των βροχοπτώσεων Απριλίου και των χαμηλών θερμοκρασιών, ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου και ολοκληρώθηκε γύρω στις 20 Μαΐου και έχει φυτρώσει μέχρι σήμερα το 80-90%.
   Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε  ότι έχουμε μια οψίμηση της καλλιέργειας στο Νομό Ροδόπης της τάξεως των 10-15 ημερών και ίσως η κατάσταση επιδεινωθεί με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την τελευταία εβδομάδα (βροχές-χαμηλές θερμοκρασίες).     
   Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ροδόπης συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς μόλις επιτρέψει ο καιρός, για καλύτερη ανάπτυξη να πραγματοποιήσουν ένα πρώτο σκάλισμα ώστε να αεριστεί το έδαφος και να αυξηθεί η θερμοκρασία του για να μειωθούν οι σηψηριζίες. Επίσης, να πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους για προσβολές από θρίπα και όπου χρειάζεται να γίνουν οι ψεκασμοί για να μην έχουμε περαιτέρω οψίμηση.
  Παρακαλούνται οι βαμβακοπαραγωγοί για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετοπίσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2531350410-8. 

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

13η συνεχή διοργάνωση των εκδηλώσεων "Παρχάρια".


Μοναστηριακή Διατροφή , γεωργική παραγωγή & ανάπτυξη της υπαίθρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σας προσκαλεί σε διήμερο εκδηλώσεων με θέμα:
Μοναστηριακή Διατροφή ,
γεωργική παραγωγή & ανάπτυξη της υπαίθρου
που θα λάβει χώρα στο Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της Μοναστηριακής Διατροφής διαχρονικά στην Ελληνική Κοινωνία, η
προβολή της διατροφικής της αξίας καθώς και η προώθηση των προϊόντων που χαρακτηρίζουν την εθνική οικονομία
και την παραγωγική ταυτότητα της Ελλάδος.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ξεκινούν από τις 11 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 12 Μαΐου, θα λειτουργεί
στο χώρο του Μουσείου έκθεση βιβλίων, καθώς και έκθεση με εργαλεία, σκεύη και προϊόντα διατροφής που
παράγονται σε μοναστήρια.
Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα «Μοναστηριακή Γαστρονομία και διατροφή».
Τηλέφωνο για επιβεβαίωση συμμετοχής: 210 212 -4386,-4298,-4181
Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας:
Αγίου Δημητρίου 13,
10554 Ψυρρή, Αθήνα

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΓΕΩΤΕΕ-ανεπαρκή αξιοποίηση Γεωπονικού προσωπικού στον Δήμο ΔοξάτουΑξιότιμε κ. Δήμαρχε
        Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο όπως πιθανόν να γνωρίζετε είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής, αγροτικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού του Νόμου 1474/1984. Στο ίδιο όμως άρθρο παρ. η) το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι επιφορτισμένο και με το καθήκον να «Προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών και να μεριμνά για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του….». Κινούμενο στα πλαίσια αυτά το Παράρτημά μας με χώρο ευθύνης τις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας και Σερρών θέλει να σας επισημάνει ένα σοβαρό θέμα που αφορά την ανεπαρκή και αναποτελεσματική αξιοποίηση του γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο σας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΓΕΩΤΕΕΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ


Η 47η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1992, έχοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή το 1977, αποφάσισε να ορίσει την 22α Μαρτίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
Ο πρώτος εορτασμός έγινε το 1993 και συνέπεσε με μια δύσκολη χρονιά έλλειψης νερού στην Ελλάδα, όπως πολλοί μπορεί να θυμάστε, εξαιτίας των χαμηλών βροχοπτώσεων της τετραετίας ’90-’93. Από τα κεντρικά παγκόσμια μηνύματα κατά τους εορτασμούς της ημέρας αυτής, αξίζει να αναφερθεί το μήνυμα του 1998 με τον τίτλο «Υπόγειο Νερό – Ο αόρατος πόρος», το μήνυμα του 1999 «Ο καθένας μας ζει κατάντη», που σημαίνει ότι κάθε δράση του ανθρώπου πάνω στο νερό έχει συνέπειες στους επόμενους χρήστες (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ποτάμια της περιοχής μας, Νέστος, Έβρος και Στρυμόνας) προτρέποντας έτσι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να συνεργασθούν για τη διαχείριση των διακρατικών υδρολογικών λεκανών όπως π.χ. η συμφωνία 18 ευρωπαϊκών κρατών για την διάσωση του Δούναβη, ο οποίος από γαλάζιος Δούναβης του 18ου και 19ου αιώνα έχει μετατραπεί στον περισσότερο μολυσμένο ποταμό της Ευρώπης. Τέλος αξίζει να αναφερθεί το μήνυμα του 2001 «Υγιεινό Νερό», με το οποίο καθιερώνεται το νερό σαν ένας βασικός παράγοντας του περιβάλλοντος και τονίζεται ότι η κρίση του νερού είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.