Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Διαδικτυακές υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ- Διαδικτυακή υποβολή Αίτησης Ενιαίας ενίσχυσης 2013»      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γεωπόνων Ροδόπης και την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης οργανώνουν ημερίδα με θέμα «Διαδικτυακές υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ- Διαδικτυακή υποβολή Αίτησης Ενιαίας ενίσχυσης 2013» την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της  πρώην Νομαρχίας Ροδόπης (1ος ορ) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα


Ώρα
Θέμα

17:30 – 18:00

Προσέλευση – Εγγραφές


18:0018:15

Χαιρετισμοί διοργανωτών


18:1520:15

Διαδικτυακή υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2013
Εισηγητής:  Νικόλαος Γαλάνης - Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης


20:15 – 21:00      Ερωτήσεις - Συζήτηση

Τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα εκπροσωπήσει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης.
Οι διοργανωτές προσκαλούν τους συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης να παρακολουθήσουν την ημερίδα.Οι διοργανώτες  :

Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης κ. Βασίλειος Δελησταμάτης
Η Διευθύντρια της ΔΑΟΚ Ροδόπης κ. Αικατερίνη Χατζοπούλου
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ροδόπης κ. Κωνσταντίνος Μπούντας


ο Σάββατο 27 Απριλίου 2013 στις 11.00 π.μ. το 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Διάσωση & διάδοση παραδοσιακών ποικιλιών των φυτών», με τη σύμπραξη της τοπικής ομάδας της Εναλλακτικής κοινότητας Πελίτι.


Ανοιχτή επιστολή γεωτεχνικών προς τον Αντώνη Σαμαρά

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
δυσάρεστη έκπληξη και έντονο προβληματισμό μας προκάλεσε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου (σχέδιο OMNIBUS LAW) σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) για την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Αυτό διότι ενώ ο σκοπός του, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τις περιπτώσεις επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες οι περιορισμοί πρόσβασης ή και άσκησης επαγγέλματος έχουν εισαχθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, για τις γεωτεχνικές και μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες γίνεται, αντίθετα και αναίτια, ρύθμιση για κατάργηση της αδειοδότησης, είτε όσον αφορά στην έναρξη διαφόρων επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων, είτε ακόμη και όσον αφορά στην γενική πιστοποίηση της επιστημονικής-επαγγελματικής επάρκειας των γεωτεχνικών που διασφαλίζεται με την αδειοδότηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Π.Δ. 344/2000 – ΦΕΚ Α΄ 297).

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονία-.Επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με το θέμα των στις μετακινήσεων εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώσαμε για τη λανθασμένη οριζόντια νομοθέτηση σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους που δεν έχουν λόγο να μετακινηθούν εκτός έδρας να εισπράττουν πρόσθετες αμοιβές οδοιπορικών εξόδων, αλλά ταυτόχρονα απαγορεύει στους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους) δημοσίους υπαλλήλους να επιτελέσουν το καθήκον τους στην ύπαιθρο με αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην αγροτική οικονομία. Είναι παντελώς παράλογη και απαράδεκτη, η νομοθέτηση (ν. 3833/10 – ΦΕΚ Α’ 40 όπως ισχύει) του ίδιου ετήσιου ανώτατου ορίου για τις ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας (60 ημέρες το έτος) σε γεωτεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ παρεμποδίζει και την ομαλή λειτουργία των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών.
Μία από τις πολλές στρεβλώσεις ή τα αδιέξοδα που δημιουργούνται αφορά στην επικείμενη παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) που είναι ενταγμένα στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-20013 από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16270/23-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3246) ΥΑ προβλέπεται ότι «η Επιτροπή υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της Αίτησης Πληρωμής, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, να προβεί σε επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης, ώστε να πιστοποιήσει την πρόοδο των εργασιών («φυσικό αντικείμενο») και του προϋπολογισμού («οικονομικό αντικείμενο») σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του δικαιούχου».
Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, δημιουργούνται τα παρακάτω προβλήματα:
1. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υπό ένταξη επενδυτικών σχεδίων (εκατοντάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα), της καθυστέρησης της έγκρισης των σχεδίων, της σημαντικής μείωσης του αριθμού των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων στις ΔΑΟΚ και του μικρού ανώτατου ετήσιου ορίου για επισκέψεις στον τόπο της επένδυσης, θα είναι αδύνατη η εφαρμογή της ανωτέρω χρονικής υποχρέωσης από την ΥΑ με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων απαραίτητων για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Διευκρινήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διευκρινήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ
Με αφορμή ερωτήματα για τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2013, Δηλώσεων Παραγωγής και Εκτροφής του ΕΛΓΑ και αιτήσεων για το Μητρώο Αγροτών (ΟΣΔΕ 2013) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει:
1. Οι Αιτήσεις ΟΣΔΕ 2013 υποβάλλονται δωρεάν από τους παραγωγούς και τις υποβάλλουν δια μέσω των πυλών εισαγωγής (ΕΑΣ) με βάση την υπογραφείσα σύμβαση. Καμία επιπλέον επιβάρυνση για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2013 δεν είναι επιτρεπτή και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο σημειωθεί, το ποσό της αμοιβής της ΕΑΣ μειώνεται αυτόματα κατά το ποσό που ελήφθη, ενώ σε περίπτωση επανάληψης θα διακόπτεται η συνεργασία με τη συγκεκριμένη ΕΑΣ.
2. Όσοι δικαιούχοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν δια μέσω του διαδικτύου μόνοι τους, απ’ ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη δήλωση ΟΣΔΕ 2013, λαμβάνοντας ατομικό κωδικό πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται η λήψη κωδικού ομαδικά από διάφορους παρόχους υπηρεσιών για λογαριασμό των παραγωγών, ούτε επίσης η λήψη αμοιβής από τους παραγωγούς για αυτή τη διαδικασία αφού αυτή είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που εμφανίζονται τέτοια περιστατικά θα παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2013, ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη καταβολή τους, χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις, ώστε να βοηθηθεί η ομαλή χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας των εκμεταλλεύσεων σε μια δύσκολη, οικονομικά, περίοδο για τη χώρα.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα νέων γεωργών και απεντάξεις


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ


Κύριοι
Το πρόβλημα με το πρόγραμμα “εγκατάσταση νέων γεωργών” και τις απεντάξεις των νέων γεωργών από το πρόγραμμα γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο. Αφορά 2.500 νέους γεωργούς που εντάχθηκαν μέχρι το 2005 και επεκτείνεται στους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν μετά το 2005. Υπολογίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των απεντάξεων θα φτάσει συνολικά τους 5.000 νέους γεωργούς. Είναι μεγάλος ο αριθμός για να φταίνε μόνο οι νέοι γεωργοί.
Τα προβλήματα είναι πολλά και αρκετοί νέοι γεωργοί, σε παλαιές και νέες εντάξεις οδηγούνται σε πλήρη αδιέξοδο. Κύριες αιτίες για τα προβλήματα είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής, η αδυναμία υλοποίησης των στόχων εξαιτίας των καθυστερήσεων της διοίκησης (π.χ. στις αδειοδοτήσεις), η αλλαγή των συνθηκών (π.χ. απόσυρση της καπνοκαλλιέργειας), κ.ο.κ. Οι νέοι γεωργοί που εντάχθηκαν, ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν, αφού είδαν να μειώνεται το ύψος της επιχορήγησης στο μισό, ενώ οι υποχρεώσεις τους παρέμειναν ως είχαν.
Βασικός στόχος του προγράμματος “εγκατάσταση νέων γεωργών” είναι, η διευκόλυνση της εγκατάστασης των νέων γεωργών (καν 1257/2003 άρθρο 8 παρ. 1). Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής όχι μόνο δεν διευκόλυνε την εγκατάσταση αλλά δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα που είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ΠΟΣΕΓ πολλές φορές έχει επισημάνει τις ανακολουθίες του εθνικού πλαισίου εφαρμογής αλλά ποτέ δεν εισακούστηκε.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε δεν είναι Ευρωπαϊκό αλλά Εθνικό. Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες στο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής που δεν έχουν καμία σχέση με Ευρ. πλαίσιο εφαρμογής.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Διαμαρτυρία για την προτεινόμενη κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και την υιοθέτηση της μερικής απασχόλησης γεωπόνου στην εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού Π.Ο.Σ.Γ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝΚύριοι Υπουργοί
Με έκπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε, πως επίκειται ψήφιση νομοσχεδίου για την ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011’’.
Αυτό γίνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και με πασιφανείς άμεσους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για την αγροτική ανάπτυξης της χώρας και με παράλληλη ισοπεδωτική αντιμετώπιση των επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων των γεωπόνων όπως αυτά υπαγορεύονται από το ΠΔ 344/2000, αφού προβλέπεται:
- η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου  και η αντικατάσταση της από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης του ασκούντος την δραστηριότητα., (άρθρο 3.1 του ν. 3919/2011)
- η δυνατότητα  των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης
- η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων.
Κύριοι Υπουργοί
Δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ των άλλων, την πρόσφατη, μόλις προ λίγων μηνών, απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθ. 9748/100747/4-10-2012, με την οποία ορθά καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων και ρητά αναφέρονταν ότι:
1) Πρέπει να απασχολείται σε κάθε κατάστημα πώλησης λιπασμάτων όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας αυτού, υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου
2) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων τύπου Α ή Β υποχρεούνται να:
α) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός μηνός από την αποχώρησή του.
β) Εξασφαλίζουν την προστασία των λιπασμάτων κατά την αποθήκευσή τους από τα καιρικά φαινόμενα.
γ) Τηρούν τους όρους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
Το πτυχίο του επιστήμονα γεωπόνου διασφαλίζει μέσω του  επαρκούς προγράμματος σπουδών πενταετούς φοίτησης στις Ανώτατες Γεωπονικές Σχολές όλα τα ανωτέρω.
Η προστασία του χρήστη και του καταναλωτή, η προστασία της υγείας των ζώων και των φυτών, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της τεκμηριωμένης επιστημονικής ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων καθώς και η αποφυγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη από τους νομοθέτες.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο που από τη μία πλευρά  ενώ το εθνικό δίκαιο ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες όπως π.χ. η 2000/60/ΕΚ, «Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά» ή η 91/676/ΕΟΚ «Οδηγία για τη νιτρορύπανση» που έχουν σαν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, και από την άλλη προωθούνται κανονιστικές διατάξεις που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον.
Αλήθεια για παράδειγμα τα προβλήματα της ερημοποίησης των εδαφών, του ευτροφισμού, και η τήρηση Διεθνών Συνθηκών που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας δεν προβληματίζουν τους νομοθέτες και τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές;
            Οφείλουμε ακόμη να σας ενημερώσουμε πως ανέκαθεν το επάγγελμα του γεωπόνου δεν ήταν «κλειστό» ενώ η προστασία του περιβάλλοντος καθιστά υποχρεωτική την άδεια άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου επιστήμονα γεωπόνου.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Πρόσκληση ΣΕΚΕ Ξάνθης σε ανέργους Γεωπόνους να αναλάβουν τα θερμοκήπια τους

«Η ΣΕΚΕ Α.Ε. καλεί άνεργους γεωπόνους ή απόφοιτους ΤΕΙ Γεωπονίας, κατοίκους του Νομού Ξάνθης, που ενδιαφέρονται να  προχωρήσουν σε υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών για δική τους οικονομική εκμετάλλευση, να αναπτύξουν την παραγωγική δραστηριότητά τους (σε συνεργασία με κατοίκους της περιοχής ή μόνοι τους) στα θερμοκήπια παραγωγής καπνού της εταιρίας, στην Σταυρούπολη Ξάνθης.
Για τον σκοπό αυτό, η ΣΕΚΕ τους παραχωρεί δωρεάν τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή και έχει τη διάθεση να τους παράσχει επιστημονική στήριξη και να συμβάλει στην προσπάθειά τους για προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά.
Η διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων για τον παραπάνω σκοπό είναι από 15/5/2013 έως 15/1/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέχρι τις 30/4/2013 στον κ. Χ. Κεμανετζή (Διευθυντής ΣΕΚΕ), στο τηλέφωνο 2541069600».

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 16 θέσεις ως εποχικό προσωπικό

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

επίδειξης ρύθμισης ψεκαστικού μηχανήματοςΣας γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης ,
ο Σύλλογος Γεωπόνων Ροδόπης και ο ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» - Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής
στα πλαίσια της προσπάθειας για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων προγραμματίζει την πραγματοποίηση επίδειξης ρύθμισης ψεκαστικού μηχανήματος .
Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί στον ανοικτό χώρο των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ Ροδόπης 
την Τετάρτη 10.04.2013 και ώρα 11.30 π.μ. με υπεύθυνο τον Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικλης Οικονομίας καο Κτηνιατρικής Ροδόπης  κ. Νικ. Κολάτσο .
       
 Την εκδήλωση μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος
         για τη σωστή ρύθμιση και λειτουργία του ψεκαστικού του μηχανήματος ,
         την σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και προ παντός
         την αποτελεσματική τους εφαρμογή 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής τηλ. 2531082019- 6974336775

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Εκλογές ΠΕΓΔΥ 2013 (υποβολή υποψηφιοτήτων)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Αθήνα 29/3/2013
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 154
(ΠΕΓΔΥ)

ΠΡΟΣ:
1.
Π.Σ. ΠΕΓΔΥ
Ταχ. Δ/νση:
Διδότου 26


Έδρες τους

106 80  Αθήνα

2.
Μέλη μας
Τηλ & Fax:
210-3614580


Έδρες τους
E-mail:
pegdy@otenet.gr
ΚΟΙΝ:
ΠΟΓΕΔΥ
ΘΕΜΑ:
Εκλογές ΠΕΓΔΥ 2013 (υποβολή υποψηφιοτήτων)


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΓΔΥ (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) και των αντιπροσώπων της στη δευτεροβάθμια οργάνωση (ΠΟΓΕΔΥ) διεξάγονται ταυτόχρονα κάθε δεύτερο χρόνο, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται εντός του τριμήνου Μαρτίου – Μαΐου.

Το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ στη συνεδρίαση της 28/3/2013 όρισε ως ημερομηνία εκλογών την 15η Μαΐου για την περιφέρεια και την 29η Μαΐου για την Αθήνα και επιπλέον αποφάσισε ομόφωνα οι εκλογές να διεξαχθούν, χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο στην περιφέρεια.

Ύστερα από τα παραπάνω, όσα από τα μέλη της Ένωσης θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, με κάποια παράταξη ή μεμονωμένα, για οποιοδήποτε όργανο της ΠΕΓΔΥ ή για αντιπρόσωποι στη δευτεροβάθμια οργάνωση, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 22 Απριλίου 2013 στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να γνωστοποιούν ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

Σημειώνεται ότι κάθε τακτικό μέλος, μπορεί να είναι υποψήφιο μόνο για ένα (1) όργανο της ΠΕΓΔΥ (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) ή για αντιπρόσωπος στη δευτεροβάθμια οργάνωση ή να είναι υποψήφιο για ένα (1) από τα παραπάνω όργανα και ταυτόχρονα υποψήφιο για αντιπρόσωπος στη δευτεροβάθμια οργάνωση.


Για το Δ.Σ.