Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Μέχρι τις 30/07/2012 οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών έχουν μέχρι τις 30/07/2012 υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Να σημειωθεί ότι το Μητρώο είναι ήδη σε λειτουργία, σύμφωνα με το νόμο 3955/2011 και υποχρεούνται να εγγραφούν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών εφόσον:
Αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και μεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια και προμηθεύουν τον Έλληνα παραγωγό με προϊόντα κάθε μορφής, είτε παραγόμενα στην Ελληνική Επικράτεια, είτε εισαγόμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής (εφόδια ή εισροές).
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ
Η δημιουργία του Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών απορρέει από το νόμο 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α' 89). Κύριος σκοπός του είναι η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών, γεγονός που εναρμονίζεται απόλυτα με τη γενική - εθνική και κοινοτική - τάση για τη διαφάνεια, την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των εμπλεκομένων στη διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα.
Ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί με τη θέσπιση σαφών προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, προκειμένου να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο ή/και ενεργούν πράξεις Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών χωρίς να είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο.
Η αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκτός από τη βεβαίωση εγγραφής σας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την οποία θα εισάγετε στο σύστημα σε μορφή pdf.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Συμμετοχή Γεωπόνων και Κτηνιάτρων στη σύνθεση των επιτροπών για τις λαϊκές αγορές ζητά το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας

Το Παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητάει από προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να περιλάβει στην σύνθεση των επιτροπών και Γεωπόνους ή και Κτηνιάτρους των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκειμένου να συμβάλει έτσι με τον καλύτερο τρόπο στην διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές.
Ειδικότερα το κείμενο του Επιμελητηρίου αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Περιφερειάρχη, κ. Πρόεδρε του Π.Σ.
Μας κοινοποιήσατε την πρόσκληση για τη 9η συνεδρίαση του Π.Σ. της Τετάρτης 23/05/2012, στην οποία θα συζητηθεί ως 2ο θέμα η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.130/2012 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της ΠΑΜΘ για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2323/95 των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας ΑΜΘ η οποία επιτροπή ρυθμίζει τα λειτουργικά θέματα των λαϊκών αγορών (ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση κ.α.). Στην κατατεθειμένη όμως πρόταση τροποποίησης της σύνθεσης της εν λόγω επιτροπής απουσιάζουν Γεωπόνοι ή ακόμα και Κτηνίατροι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
Όπως όλοι γνωρίζεται οι λαϊκές αγορές αρχικά ξεκίνησαν και συνεχίζουν να αποτελούν ένα μέσο με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαθέτουν απευθείας τα προϊόντα τους στον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες και μάλιστα σε τιμές προσιτές για τον μέσο καταναλωτή. Επιπρόσθετα η πλειοψηφία των πωλητών στις περισσότερες λαϊκές αγορές αφορά πωλητές που εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα (νωπά ή μεταποιημένα) κυρίως φυτικής και δευτερευόντως ζωικής προέλευσης. Συνεπώς η αναγκαιότητα συμμετοχής Γεωπόνων με αναπληρωτές τους Κτηνίατρους στις εν λόγω επιτροπές είναι προφανής και πρέπει να προέρχονται από τις από τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.. Οι συνάδελφοι αυτοί γνωρίζουν τις αγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες κάθε περιοχής και συνεπώς και τις ανάγκες ίδρυσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και μπορούν να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα ενός χώρου για την εμπορία νωπών και πολλές φορές ευπαθών γεωργικών προϊόντων.
Για αυτούς τους λόγους το Παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής στην περιοχή εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να περιλάβει στην σύνθεση των επιτροπών και Γεωπόνους ή και Κτηνιάτρους των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προκειμένου να συμβάλει έτσι με τον καλύτερο τρόπο στην διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές».
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας
Ζαφείρης Μυστακίδης

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

«Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία και περιβάλλον»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μαρώνειας Ροδόπης σε συνεργασία με το Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής συνδιοργανώνουν σεμινάριο  με θέμα :
«Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία και περιβάλλον»
Η εν λόγω δράση θα γίνει και σε συνεργασία με ΚΠΕ Παρανεστίου , την « κοινότητα Πελίτι» και άλλους τοπικούς φορείς .
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «Δήμητρα» Κομοτηνής  και στη Μαρώνεια στις  19 και 20 Μαΐου 2012, θα απευθύνεται σε ενήλικες-μέλη της τοπικής κοινωνίας .
Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία,  είναι μια εναλλακτική κοινωνική πρόταση για τον τρόπο παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, στην οποία αγρότες και καταναλωτές αναπτύσσουν στενή συνεργασία με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Βασικό στοιχείο σε όλες τις μορφές της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, είναι ο αυξημένος βαθμός συμμετοχής των καταναλωτών στις δραστηριότητες μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επίτευξη και περαιτέρω προώθηση συνεργασιών μεταξύ του πρωτογενή τομέα και των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο.
Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος εισηγητές από Γαλλία , Γερμανία , Αυστρία και Αγγλία
Τα βασικά σημεία του προγράμματος είναι

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τη ραγολέτιδα (σκουλήκι) του κερασιού

            Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Ροδόπης διενεργεί και την φετεινή περίοδο παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου ραγολέτιδα ή σκουλήκι του κερασιού (Rhagoletis cerasi) με χρήση κίτρινων φερομονικών κολλητικών παγίδων σε κερασώνες του Νομού μας.
Οι πτήσεις του εντόμου έχουν ξεκινήσει. Επειδή παρατηρείται υψηλός αριθμός συλλήψεων, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις για την καταπολέμηση του εντόμου ώστε να αποφευχθούν οι προσβολές στα κεράσια.
            Οι φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις πρέπει να περιοριστούν ΜΟΝΟ σε μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες κερασιών  και όταν  οι καρποί βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης αλλαγής χρώματος  επειδή σε αυτό το στάδιο οι καρποί προσβάλλονται από το έντομο.
Δεν πρέπει γίνουν επεμβάσεις με εντομοκτόνα στις πρώιμες ποικιλίες (π.χ. Burlat), διότι πλησιάζουν στο στάδιο συγκομιδής, δεν διατρέχουν κίνδυνο και δεν πρέπει να φέρουν ανεπιθύμητα υπολείμματα εντομοκτόνων.
            Εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την ραγολέτιδα του κερασιού είναι εκείνα που έχουν σαν δραστική ουσία: deltamethrin, thiamethoxam, beauveria bassiana.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, που είναι:  deltamethrin-14 ημέρες, thiamethoxam- 7 ημέρες, beauveria bassiana – 0 ημέρες.
Τονίζουμε ότι:

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Αιτήσεις για τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΓΑ

Μέχρι τις 26 Μαΐου 2012 οι δικαιούχοι της Αγροτικής Εστίας μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για τα δωρεάν 8ημερες διακοπές, 3ήμερες εκδρομές και βιβλία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ. Ειδικότερα οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας. Όπως αναφέρει η διοίκηση του ΟΓΑ, πρόκειται ουσιαστικά για 440.000 ασφαλισμένους (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχους του Οργανισμού, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα καθώς και την δωρεάν παροχή βιβλίων.
Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού είναι μέχρι 31/03/2013, ενώ για τα προγράμματα εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων είναι έως 31/12/2012.

Παράταση ως 15 Μαΐου στη βιολογική κτηνοτροφία