Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για την δημιουργία Κοινωνικού Λαχανόκηπου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Η Περιφερειακή Ενωση Δήμων ΑΜΘ και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στην Ελλάδα σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 με θέμα:

« Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020 και
οι επιπτώσεις στο χώρο της Περιφέρειας ΑΜΘ»

στην οποία παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Συνδιοργανωτές Φορείς είναι : η Περιφέρεια ΑΜΘ, η Πανελλήνια Ενωση Νέων Αγροτών, ο Δήμος Αβδήρων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT-Κομοτηνή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του “Μουσείου Παραδοσιακών Ενδυμασιών των Βαλκανίων” στον οικισμό Γενισέα, Δ. Αβδήρων-Ν. Ξάνθης,  με ώρα έναρξης 11.30 π.μ.

     Για την  ΠΕΔ ΑΜΘ                                          Για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής     
        ο Πρόεδρος                                                            Επιτροπής  στην Ελλάδα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ                                                ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ


Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων από 1η Μαρτίου


Από την 1η Μαρτίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι αμπελουργοί προκειμένου να συμμετάσχουν φέτος στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελώνων περιόδου 2012–2013».
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 306206/03-12-2010 για την «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» και την 306252/20-12-2010 «Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της αριθμ. 306206/03-12-2010 Απόφασης των υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της εκάστοτε Περιφέρειας (στο Γραφείο Αμπελουργίας) από 1 Μαρτίου  έως και 15 Μαΐου.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
- την εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία.
- Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
- Επανεμβολιασμός
- Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστήλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα εξής:
1.  Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας για το Αμπελουργικό μητρώο
3. Δηλώσεις συγκομιδής για τις 2 τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας
7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης
8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
9. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου - παραγωγού στο πρόγραμμα
10. Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου
11. Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου ή και καταβολής οικονομικής ενίσχυσης από τον παραγωγό
12. Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου
13. Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας της αίτησης
14. Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων αναφύτευσης
15. Δικαίωμα φύτευσης ή αναφύτευσης
16. Τριπλότυπο δελτίο διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού από τη φυτωριακή επιχείρηση, θεωρημένο και σφραγισμένο από το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.
17. Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου
18. Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης
19. Αίτηση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης
20. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού - οφειλέτη
21. Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού
22. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
23. Εισηγητική έκθεση για Νομάρχη
24. Απόφαση καταλογισμού
25. Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονομικής ενίσχυσης - επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
26. Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων.
Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ροδόπη: Ολοκληρώθηκε η δωρεάν διανομή τροφίμων για το 2011

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2011, που υλοποίησε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
 Το 2011, διανεμήθηκαν συνολικά 10 τόνοι γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, 188 τόνοι ζυμαρικά ,139 τόνοι ρυζιού και 26 τόνοι φέτα.
 Ήδη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρική Π. Ε. Ροδόπης ξεκίνησε η υποβολή των δικαιολογητικών από τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2012.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από το  Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής υπενθυμίζεται ότι στις εγκαταστάσεις του θα υλοποιηθούν οι  παρακάτω ενημερωτικές ημερίδες  :


1. Την Τετάρτη 15.02.2012 και ώρα 10.00 ημερίδα με θέμα :                                       «Καλλιέργεια ηλίανθου για βιοντήζελ»                                                                                   Ομιλητής ο Γεωπόνος του Κέντρου ¨Δήμητρα» Δράμας κ. Άνθιμος Αναστασιάδης 

2. Την Πέμπτη 16.02.2012 και ώρα 10.00 ημερίδα με θέμα :                                        «Καλλιέργεια Οσπρίων»
Ομιλητής ο Γεωπόνος της Π.Ε. Δράμας κ. Μάκης Νικολαίδης

3. Την Παρασκευή 17.02.2012 και ώρα 10.00 ημερίδα με θέμα :                                 «Εκτροφή σαλιγκαριών ,δυνατότητες και προοπτικές για την περιοχή μας»                    Ομιλητής ο Γεωπόνος της Π.Ε. Δράμας κ. Μάκης Νικολαίδης


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2531082019- 6974336775
    
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT Ε.Π.Ε. διοργανώνει σειρά σεμιναρίων Agro 2.1 -2.2 και GlobalG.A.P. IFA v4. από τις 5 έως και 7 Μαρτίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT Ε.Π.Ε. διοργανώνει σειρά σεμιναρίων Agro 2.1 -2.2 και GlobalG.A.P. IFA v4. από τις 5 έως και 7 Μαρτίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Q-CERT Ε.Π.Ε., 26ης Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη 54627, (Porto  Center, κτήριο Β, γραφείο 404),  Χάρτης: http://g.co/maps/jr569
Α) Εκπαιδευτικό σεμινάριο 20 ωρών AGRO 2.1 & 2.2 (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής) θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 5 και 6 Μαρτίου 2012. Το σεμινάριο απευθύνεται σε γεωτεχνικούς (ΥΔΠ Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Υπεύθυνους Παραγωγής, Επιβλέποντες Γεωπόνους), γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το σχεδιασμό, εφαρμογή και επιθεώρηση ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Συμβούλους, Επιθεωρητές Φορέων, φοιτητές, κ.ά.). Το σεμινάριο πληροί τις χρονικές απαιτήσεις κατάρτισης του AGROCERT.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητό το πρότυπο Agro 2.1-2.2, η κατευθυντήρια οδηγία Agro 2 και οι εξειδικεύσεις του προτύπου AGRO 2-2/1,2,3 στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βαμβακιού και ελιάς. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. Θα μπορούν να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να επιβλέπουν ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε μια γεωργική επιχείρηση, αλλά και να επιθεωρούν ένα ανάλογο σύστημα ως εσωτερικοί επιθεωρητές.
Εισηγητής: Κιμουρτζάκης Γεώργιος, Γεωπόνος MSc, Επικεφαλής Επιθεωρητής Agro 2.1-.2.2, GlobalG.A.P. IFA v4, Τesco Nurture.
Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου AGRO: 05/03/2012, 08:30-18:30 και 06/03/2012, 09:00-19:00
Κόστος: 150 ευρώ + Φ.Π.Α.: 184,5 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: qms559@qmscert.com  ή στο fax: 2310443094 μέχρι και τις 29/02/2012. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 20 άτομα).
Πληροφορίες: 2310443041, 6957202056 (Κιμουρτζάκης Γεώργιος)

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Θέση εργασίας γεωπόνου από το ΒΙΟ Ελλάς


 07/02/2012 - 11:44 πμ
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ Ελλάς, ενδιαφέρεται να προσλάβει γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων σχολών, για τη στελέχωση μίας θέσης επιθεωρητή-εξωτερικού συνεργάτη για τους νομούς Έβρου και Ροδόπης.
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ Ελλάς, ενδιαφέρεται να προσλάβει γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων σχολών, για τη στελέχωση μίας θέσης επιθεωρητή-εξωτερικού συνεργάτη για τους νομούς Έβρου και Ροδόπης.Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ Ελλάς, ενδιαφέρεται να προσλάβει γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων σχολών, για τη στελέχωση μίας θέσης επιθεωρητή-εξωτερικού συνεργάτη για τους νομούς Έβρου και Ροδόπης.
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στη φυτική παραγωγής ή της μεταποίηση, επιθυμητή εμπειρία στο αντικείμενο της βιολογικής γεωργίας, επιθυμητή εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης συστημάτων, καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου τροφίμων και ποτών, γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: inspect@bio-hellas.gr. Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 29 Φεβρουαρίου.

VIDEO-ο πρόεδρος των Γεωτεχνικών του Δημοσιού κ. Νίκος Κακκαβά

1 απόλυση = 1 κηδειόχαρτο
 VIDEO ΕΔΩ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ!!!

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥΑπό το  Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής ανακοινώνεται η υλοποίηση των παρακάτω ενημερωτικών ημερίδων  :

1.Παρασκευή 10,02,2012 στις Φέρρες Έβρου ώρα 11.00 και Αρριανά Ροδόπης ώρα 18.00  σε αίθουσες των αντίστοιχων Δήμων                                                                              ημερίδα με τίτλο «Νέες μορφές αγροτικών επιδοτήσεων μετά το 2014» .
και  ομιλητές τον  κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη τεχνικό σύμβουλο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών με θέμα τις “Nέες μορφές οργάνωσης των νέων αγροτώνκαι
τον κ. Κώστα Μπούντα Γεωπόνο Π.Ε. Ροδόπης  με θέμα “Aνάλυση βασικών προτάσεων της νέας ΚΓΠ

2.Τετάρτη 15.02.2012 και ώρα 10.00 στο Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής ημερίδα με θέμα :                  «Καλλιέργεια ηλίανθου για βιοντήζελ» και ομιλητή τον Γεωπόνο του Κέντρου ¨Δήμητρα» Δράμας κ. Άνθιμο Αναστασιάδη 

3. Πέμπτη 16.02.2012 και ώρα 10.00 στο Κέντρο «Δήμητρα» Κομοτηνής ημερίδα με θέμα :                    «Καλλιέργεια Οσπρίων» και ομιλητή τον Γεωπόνο της Π.Ε. Δράμας κ. Μάκη Νικολαίδη

4.Παρασκευή 17.02.2012 και ώρα 10.00 στο Κέντρο Δήμητρα Κομοτηνής ημερίδα με θέμα :                     «Εκτροφή σαλιγκαριών ,δυνατότητες και προοπτικές για την περιοχή μας» και ομιλητή τον Γεωπόνο της Π.Ε. Δράμας κ. Μάκη Νικολαίδη


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2531082019- 6974336775

video-ΑΞΙΖΕΙ!!!!!!!!!!!!!ΠΟΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΡΕ????

Βλέποντας το απόσπασμα που ακολουθεί απο την ταινία του Θοδωρου Μαραγκού " ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ " (παραγωγης 1983 ) καταλαβαίνουμε πως η είσοδος μας στην Ε.Ο.Κ. είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο για την Ελληνική παραγωγή και τον τόπο μας... Δείτε το απόσπασμα που ακολουθεί και θα ξυπνήσουν μέσα μας όλες οι ΑΙΤΙΕΣ των δεινών που βιώνουμε σήμερα 29 χρόνια μετά!!! Δραματικές εικόνες απο την κυνηγημένη κι εξαφανισμένη ταινία του θόδωρου Μαραγκού
ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ. (1983)

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΌΙ.............

πιστοποίηση των φορέων που εντάσσονται στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Η ΚΥΑ ΕΔΩ.