Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΓΕΩΤΕΕ-ανεπαρκή αξιοποίηση Γεωπονικού προσωπικού στον Δήμο ΔοξάτουΑξιότιμε κ. Δήμαρχε
        Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο όπως πιθανόν να γνωρίζετε είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής, αγροτικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού του Νόμου 1474/1984. Στο ίδιο όμως άρθρο παρ. η) το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι επιφορτισμένο και με το καθήκον να «Προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών και να μεριμνά για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του….». Κινούμενο στα πλαίσια αυτά το Παράρτημά μας με χώρο ευθύνης τις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας και Σερρών θέλει να σας επισημάνει ένα σοβαρό θέμα που αφορά την ανεπαρκή και αναποτελεσματική αξιοποίηση του γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο σας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΓΕΩΤΕΕΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ


Η 47η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1992, έχοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή το 1977, αποφάσισε να ορίσει την 22α Μαρτίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
Ο πρώτος εορτασμός έγινε το 1993 και συνέπεσε με μια δύσκολη χρονιά έλλειψης νερού στην Ελλάδα, όπως πολλοί μπορεί να θυμάστε, εξαιτίας των χαμηλών βροχοπτώσεων της τετραετίας ’90-’93. Από τα κεντρικά παγκόσμια μηνύματα κατά τους εορτασμούς της ημέρας αυτής, αξίζει να αναφερθεί το μήνυμα του 1998 με τον τίτλο «Υπόγειο Νερό – Ο αόρατος πόρος», το μήνυμα του 1999 «Ο καθένας μας ζει κατάντη», που σημαίνει ότι κάθε δράση του ανθρώπου πάνω στο νερό έχει συνέπειες στους επόμενους χρήστες (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ποτάμια της περιοχής μας, Νέστος, Έβρος και Στρυμόνας) προτρέποντας έτσι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να συνεργασθούν για τη διαχείριση των διακρατικών υδρολογικών λεκανών όπως π.χ. η συμφωνία 18 ευρωπαϊκών κρατών για την διάσωση του Δούναβη, ο οποίος από γαλάζιος Δούναβης του 18ου και 19ου αιώνα έχει μετατραπεί στον περισσότερο μολυσμένο ποταμό της Ευρώπης. Τέλος αξίζει να αναφερθεί το μήνυμα του 2001 «Υγιεινό Νερό», με το οποίο καθιερώνεται το νερό σαν ένας βασικός παράγοντας του περιβάλλοντος και τονίζεται ότι η κρίση του νερού είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ(12/3/2014 στις 18:00 στο κτήριο του πρώην ΚΕΓΕ)

 
Παρακαλείσθε να παραβρεθείτε στην σύσκεψη που οργανώνει το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γεωπόνων Ροδόπης με αφορμή την ΚΥΑ για τις συνταγογραφήσεις των Γεωργικών Φαρμάκων. Στην σύσκεψη θα καταγραφούν οι απόψεις σας ώστε να διαμορφωθούν οι επίσημες προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ.
Η Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/3/2014 στις 18:00, στο κτήριο του πρώην ΚΕΓΕ Ροδόπης
Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις σας και με email.

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 -ΓΕΩΤΕΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 η προθεσμία για την
υποβολή Δήλωσης για την Συνέχιση Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τα μέλη του ότι το Δ.Σ.
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12η/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε να δώσει τρίμηνη παράταση
στην ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος μέχρι τις 9 Μαρτίου 2014, προκειμένου να διευκολύνει όσους
συναδέλφους διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού και δεν υπέβαλαν Δήλωση
Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013 (σε
υλοποίηση της υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ).
Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος γίνεται
ΑΤΕΛΩΣ.
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης
Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος λήγει στις 9 Μαρτίου 2014.
Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας, που ήδη έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση, ότι
λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων που πρέπει να επεξεργαστεί το Αρχείο Μελών
του Επιμελητηρίου, θα λάβουν αρχικά ειδοποίηση (με email) ότι η αίτησή τους έχει
πρωτοκολληθεί και σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή θα ενημερωθούν
είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων απαιτεί περίπου 20 ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σημαντική Σημείωση:
H Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος που θα πρέπει να
υποβάλλουν τα μέλη μας, είναι αναρτημένη στη κεντρική σελίδα του
επιμελητηρίου.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Έντυπο συνέχισης στο
Έντυπο πρώτης αναγγελίας στο

Συνεπώς όσοι συνάδελφοι δεν το έχουν τακτοποιήσει παρακαλούνται να το κάνουν το συντομότερο