Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

απαξίωση του ρόλου των Γεωτεχνικών στον τομέα του πρασίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.gr


                                                                                                                        Αθήνα 26-5-2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η διαχρονική έλλειψη αγροτικής πολιτικής ή ακόμη χειρότερα η εφαρμογή λανθασμένων αγροτικών πολιτικών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για φθηνά εργατικά χέρια, οδήγησε  στη ελαχιστοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαβίωση σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί το τσιμέντο και υπάρχουν ελάχιστες εστίες πρασίνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή και τη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων. Επομένως η σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης του αστικού πρασίνου πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε Δήμο.
Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιου περιβάλλοντος αποτελεί ο Δήμος της Αθήνας που έχει ελάχιστους χώρους πρασίνου σε σχέση με τον πληθυσμό της και οφείλει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την όσο το  δυνατόν αρτιότερη συντήρηση ανάπτυξη και προβολή αυτών των χώρων.
Για να είναι εφικτό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες Γεωτεχνικές Δομές στο Δήμο και αυτές να είναι επαρκώς στελεχωμένες. Ο ρόλος των Γεωτεχνικών είναι αδιαμφισβήτητος τόσο σε θέματα πρασίνου όσο και σε θέματα περιβάλλοντος γενικότερα.
Δυστυχώς όμως όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, στο Δήμο της Αθήνας συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την κατάρτιση του νέου Οργανογράμματος του Δήμου και στην οποία δεν εκπροσωπούνται οι Γεωτεχνικοί, κάτι που αποτελεί απαξίωση του ρόλου των Γεωτεχνικών στον τομέα του πρασίνου και του περιβάλλοντος και στη λειτουργία της πόλης γενικότερα.
Επειδή η παραπάνω έλλειψη επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Επιτροπής καλούμε το Δήμαρχο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στην διόρθωση της εν λόγω αδικίας και να συμπεριλάβει και εκπρόσωπο των Γεωτεχνικών στην Επιτροπή για το νέο οργανισμό Δήμου.
Τέλος κάνουμε γνωστό ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των Γεωτεχνικών με κάθε πρόσφορο μέσο.


Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Αίτημα διορθώσεων και εξορθολογισμού στην Πιστοποίηση αγροτών για Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης, των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  που θεσπίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα πιστοποίησης των αγροτών για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Η παραπάνω ρύθμιση υποχρεώνει όλα τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, να προμηθεύουν γεωργικά εγκεκριμένα φάρμακα για επαγγελματική χρήση, μόνο σε όσους γεωργούς διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης, απέστειλε σχετικό έγγραφο στα εμπλεκόμενα υπουργεία, επισημαίνοντας την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης όχι μόνο λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης των αγροτών αλλά και το γεγονός ότι ο μέσος αγρότης αδυνατεί να κάνει χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, που απαιτείται για την εξέτασή τους στην απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού. Ζητά διορθώσεις και εξορθολογισμό, ώστε να καταστεί εφικτή η πιστοποίηση.


Καθορισμός διαδικασιών κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- Ευκαιρίες και δυνατότητες μέσα από τη "SYNERGEIA”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ευκαιρίες και δυνατότητες μέσα από τη “SYNERGEIA”

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
Α΄ Μέρος
10:00 -20:00
 Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων
13:00 – 19:00
 Β2Β Συναντήσεις Παραγωγών με Επιχειρήσεις και φορείς

Β΄Μέρος
19:00 – 20:30
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ “SYNERGEIA” - Κέρασμα παραδοσιακών
και τοπικά παραγόμενων ποτών

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ
Α΄ Μέρος
09:00 – 09:30 Προσέλευση Εγγραφές
09.30 – 09.55 Έναρξη
 Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη
Σύντομοι χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
09:55 – 10:00 Διάλειμμα
10:00 - 10:30 Ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνεργασία
 «Ο Αγροδιατροφικός τομέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ως πυλώνας ανάπτυξης.
Διασυνδέσεις με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας»
Κων/νος Γαλανόπουλος, Αν. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ
 «Προώθηση τοπικών προϊόντων και η διασύνδεση τους με τον τουρισμό και τις
εξαγωγές»
Ευάγγελος Κυριακού, Οικονομολόγος, EDP Tourism Manager
10.30 – 10.45 Κάθετες και οριζόντιες συνέργειες παραγωγών εντός της Περιφέρειας
 «Οι συνεργατικοί σχηματισμοί στους τομείς τροφίμων και τουρισμού και τα οφέλη
από τις συνέργειες των επιχειρήσεων των δύο κλάδων»
Χρήστος Εμμανουηλίδης, Διευθυντής Ερευνών, Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
10.45 – 11.00 Παραδοσιακά προϊόντα και διατροφικά οφέλη
 «Διατροφική αξία τοπικών προϊόντων»
Χρήστος Κοντογιώργης Λέκτορας Υγιεινής Δ.Π.Θ.
11:00 – 11:15 Καλές Πρακτικές – Δράσεις
 «Επιχειρηματικότητα Τοπικής παραγωγής, ενεργοποίηση, δικτύωση, σωματείων,
φορέων, ενεργών πολιτών»
Εμμανουήλ Κιουτσούκης, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος συλλόγου
«Φιλαδελφία» 11:00 – 11:00
11:30 – 12:00 Συμπεράσματα. Λήξη πρώτου Α’ μέρους
12:00 Διάλειμμα – καφές
Β΄Μέρος
14:00 – 16:30
 Παρουσίαση Θρακο-Μακεδονικής Μαγειρικής από τη
Λέσχη Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «1 Θρακο-Mακεδονική "SYNERGEIA" Ενδοπεριφερειακης Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του διατροφικού τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ»Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο πλαίσιο της πολιτικής της για διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης, αποφάσισε τη σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής. Προς την κατεύθυνση αυτή οργανώνεται η «1η Θρακο-Μακεδονικη "SYNERGEIA" Προώθησης Τοπικών Προϊόντων» στις 22 Μαΐου 2015.