Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

απαξίωση του ρόλου των Γεωτεχνικών στον τομέα του πρασίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.gr


                                                                                                                        Αθήνα 26-5-2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η διαχρονική έλλειψη αγροτικής πολιτικής ή ακόμη χειρότερα η εφαρμογή λανθασμένων αγροτικών πολιτικών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για φθηνά εργατικά χέρια, οδήγησε  στη ελαχιστοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαβίωση σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί το τσιμέντο και υπάρχουν ελάχιστες εστίες πρασίνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή και τη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων. Επομένως η σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης του αστικού πρασίνου πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε Δήμο.
Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιου περιβάλλοντος αποτελεί ο Δήμος της Αθήνας που έχει ελάχιστους χώρους πρασίνου σε σχέση με τον πληθυσμό της και οφείλει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την όσο το  δυνατόν αρτιότερη συντήρηση ανάπτυξη και προβολή αυτών των χώρων.
Για να είναι εφικτό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες Γεωτεχνικές Δομές στο Δήμο και αυτές να είναι επαρκώς στελεχωμένες. Ο ρόλος των Γεωτεχνικών είναι αδιαμφισβήτητος τόσο σε θέματα πρασίνου όσο και σε θέματα περιβάλλοντος γενικότερα.
Δυστυχώς όμως όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, στο Δήμο της Αθήνας συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την κατάρτιση του νέου Οργανογράμματος του Δήμου και στην οποία δεν εκπροσωπούνται οι Γεωτεχνικοί, κάτι που αποτελεί απαξίωση του ρόλου των Γεωτεχνικών στον τομέα του πρασίνου και του περιβάλλοντος και στη λειτουργία της πόλης γενικότερα.
Επειδή η παραπάνω έλλειψη επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Επιτροπής καλούμε το Δήμαρχο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στην διόρθωση της εν λόγω αδικίας και να συμπεριλάβει και εκπρόσωπο των Γεωτεχνικών στην Επιτροπή για το νέο οργανισμό Δήμου.
Τέλος κάνουμε γνωστό ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των Γεωτεχνικών με κάθε πρόσφορο μέσο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου