Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

«Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2015 στη Περιφέρεια ΑΜΘ»


Επιτρέπουμε στους κατόχους αγροτικών προϊόντων την αυθημερόν μεταφορά των
προϊόντων τους από τους χώρους συλλογής (αγρούς) προς τα κέντρα συγκέντρωσης, τους
χώρους αποθήκευσης ή τα εργοστάσια επεξεργασίας αυτών, με χρήση φορτηγών Ι.Χ. και
ογκομετρικών οχημάτων μεταφοράς (silo) που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές και
συλλεκτικές μηχανές βάμβακος, τεύτλων, τομάτας, κλπ, κατά τις χρονικές περιόδους
συγκομιδής τους , που καθορίζονται ως εξής:
Α. Για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:
Α1. Βόρειος Έβρος (Ορεστιάδα)
Τομάτα : από 10 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου2015
Σακχαρότευτλα : από 18 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Α2. Νότιος Έβρος (Αλεξ/πολη)
Τομάτα : από 10 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου2015
Σακχαρότευτλα : από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Β. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:
Τομάτα : από 1 Αυγούστου έως 20 Νοεμβρίου 2015
Σακχαρότευτλα : από 25 Αυγούστου έως 24 Νοεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2016
Γ. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης:

Βαμβάκι : από 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2016
Δ. Για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:
Σακχαρότευτλα : από 25 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Βαμβάκι : από 25 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Ε. Για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας:
Τομάτα : από 15 Ιουλίου έως 30 Νοεμβρίου2015
Σακχαρότευτλα : από 15 Ιουλίου έως 30 Νοεμβρίου2015
Βαμβάκι : από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
Η περίοδος συγκομιδής για προϊόντα που συλλέγονται με θεριζοαλωνιστικές μηχανές,
όπως Σιτηρά, Αραβόσιτος, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος κλπ, καθορίζεται με την υπ’ αριθμ.
Α2/33354/2463/7-6-2007 (Φ.Ε.Κ.:967/Β΄/2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
& Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Μεταφορών & Επικοινωνιών, από
1ης Ιουνίου έως 30ης Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου