Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- Ευκαιρίες και δυνατότητες μέσα από τη "SYNERGEIA”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ευκαιρίες και δυνατότητες μέσα από τη “SYNERGEIA”

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
Α΄ Μέρος
10:00 -20:00
 Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων
13:00 – 19:00
 Β2Β Συναντήσεις Παραγωγών με Επιχειρήσεις και φορείς

Β΄Μέρος
19:00 – 20:30
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ “SYNERGEIA” - Κέρασμα παραδοσιακών
και τοπικά παραγόμενων ποτών

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ
Α΄ Μέρος
09:00 – 09:30 Προσέλευση Εγγραφές
09.30 – 09.55 Έναρξη
 Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη
Σύντομοι χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
09:55 – 10:00 Διάλειμμα
10:00 - 10:30 Ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνεργασία
 «Ο Αγροδιατροφικός τομέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ως πυλώνας ανάπτυξης.
Διασυνδέσεις με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας»
Κων/νος Γαλανόπουλος, Αν. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ
 «Προώθηση τοπικών προϊόντων και η διασύνδεση τους με τον τουρισμό και τις
εξαγωγές»
Ευάγγελος Κυριακού, Οικονομολόγος, EDP Tourism Manager
10.30 – 10.45 Κάθετες και οριζόντιες συνέργειες παραγωγών εντός της Περιφέρειας
 «Οι συνεργατικοί σχηματισμοί στους τομείς τροφίμων και τουρισμού και τα οφέλη
από τις συνέργειες των επιχειρήσεων των δύο κλάδων»
Χρήστος Εμμανουηλίδης, Διευθυντής Ερευνών, Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
10.45 – 11.00 Παραδοσιακά προϊόντα και διατροφικά οφέλη
 «Διατροφική αξία τοπικών προϊόντων»
Χρήστος Κοντογιώργης Λέκτορας Υγιεινής Δ.Π.Θ.
11:00 – 11:15 Καλές Πρακτικές – Δράσεις
 «Επιχειρηματικότητα Τοπικής παραγωγής, ενεργοποίηση, δικτύωση, σωματείων,
φορέων, ενεργών πολιτών»
Εμμανουήλ Κιουτσούκης, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος συλλόγου
«Φιλαδελφία» 11:00 – 11:00
11:30 – 12:00 Συμπεράσματα. Λήξη πρώτου Α’ μέρους
12:00 Διάλειμμα – καφές
Β΄Μέρος
14:00 – 16:30
 Παρουσίαση Θρακο-Μακεδονικής Μαγειρικής από τη
Λέσχη Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου