Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Απόσυρση ληγμένων και ακατάλληλων γεωργικών φαρμάκων-ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑΣ

Στα πλαίσια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας όσον αφορά στα γεωργικά φάρμακα,
έχουν κατασχεθεί περί τα 380 λίτρα μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων τα τελευταία τρία χρόνια. Σάς ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε ενέργειες για την απόσυρση και ασφαλή καταστροφή των ποσοτήτων αυτών από την εταιρεία ENVIRONCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΜ 0002). Οι παραπάνω ποσότητες γεωργικών φαρμάκων θα παραληφθούν από το ειδικό συνεργείο της εταιρείας την Τρίτη 21 Απριλίου από τον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας.
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτετε στην κατοχή σας
ληγμένα και ακατάλληλα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων μπορείτε να τα παραδώσετε στο συνεργείο της εταιρείας τη συγκεκριμένη ημερομηνία στον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας, στη Δράμα, με δική σας χρέωση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (2521351244, -51245, -51246, 51247).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου