Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΓΕΩΤΕΕ

Καβάλα, 26 Μαρτίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
Web site: www.geotee-anmak.gr
Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος


Προς: Κοιν.:
Αριθ. Πρωτ: 227

Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μέλη του Παραρτήματος
Θέμα:   «Απόψεις μας σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων σε σχέση με προβλήματα που απασχολούν τον ευρύτερο κλάδο»
Σχετ.:  Υπ. αριθμ. πρωτ. 817/5-3-2015 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά την περάτωση σειράς εσπερίδων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων του Παραρτήματος μας για την ενημέρωση των συναδέλφων που ασχολούνται με την εμπορία φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, το παράρτημα μας, σας αποστέλλει τις απόψεις του. Οι παρακάτω απόψεις μας για τη συνταγογράφηση ήταν αποτέλεσμα της καταγραφής των απόψεων και της διαβούλευσης μεταξύ των συναδέλφων που έγινε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Για όλα αυτά τα θέματα που σας αναφέρουμε παρακάτω και άλλα που θα προκύψουν στην πορεία και κατά τη δοκιμαστική χρήση του συστήματος, θα πρέπει να εκδοθεί από το Υπουργείο σειρά εγκυκλίων που θα διευκρινίζουν όλες αυτές τις περιπτώσεις.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Πριν σας αναλύσουμε τα θέματα που αφορούν τη συνταγογράφηση πιστεύουμε ότι θα
πρέπει να ζητηθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου που είναι η 28-8-2015, έτσι ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για να εξοικειωθούν οι συνάδελφοι με την εφαρμογή της συνταγογράφησης, υποβάλλοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Ταυτόχρονα θα δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος (και όχι εν μέσω καλοκαιρινών αδειών) ώστε οι εταιρείες software να προλάβουν να δημιουργήσουν το σχετικό λογισμικό συνταγογράφησης, κυρίως ως επέκταση των λογιστικών πακέτων έκδοσης φορολογικών παραστατικών που χρησιμοποιούν ήδη τα περισσότερα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων. Η παράταση αυτή θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην οριστική εφαρμογή του μέτρου της πιστοποίησης χρηστών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων (ιδιαίτερα αν παραταθεί και αυτή)?. Επιπρόσθετα υπάρχουν και τα παρακάτω ζητήματα που χρήζουν επίλυσης:
1.             Η συνταγογράφηση αφορά τα σκευάσματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες. Επειδή όμως στην αγορά η συντριπτική πλειοψηφία των σκευασμάτων που υπάρχουν είναι αυτής της κατηγορίας και ελάχιστα σκευάσματα υπάρχουν που απευθύνονται σε ερασιτέχνες, θα υπάρξει πρόβλημα στους ερασιτέχνες για να προμηθευτούν κάποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ιδία χρήση (αφού δεν θα έχουν και πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης) στον κήπο τους. Με λίγα λόγια καταργούμε εμμέσως την οικιακή λαχανοκομία και δενδροκομία που κατά κόρον υπάρχει στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, και τα τελευταία χρόνια της κρίσης και στις αστικές περιοχές με τους κοινωνικούς λαχανόκηπους. Επιπλέον για τέτοιους είδους λιανικές μικροαγοραπωλησίες (ακόμα και αν γίνουν εφικτές) ο υπεύθυνος Γεωτεχνικός θα επωμιστεί ένα δυσανάλογο γραφειοκρατικό κόστος σε σχέση με την αξία της οικονομικής συναλλαγής. Συνεπώς, θα πρέπει το Υπουργείο να πιέσει τις εταιρείες να διαθέσουν στην αγορά πολύ περισσότερα ερασιτεχνικά σκευάσματα και παράλληλα να τεθεί ένα ελάχιστο υποχρεωτικό όριο έκτασης για την έκδοση μια συνταγής (π.χ. 500 τμ. αγρού). Όριο που θα σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος της συσκευασίας του φυτοπροστα-τευτικού, θα αφορά τους ερασιτέχνες χρήστες και κάτω του οποίου δεν θα απαιτείται συνταγή.
2.             Όσον αφορά τα σκευάσματα που έχουν έγκριση για τη βιολογική γεωργία και είναι χαρακτηρισμένα αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να γίνει μια εξαίρεση. Επειδή τα σκευάσματα αποδεδειγμένα είναι ασφαλή για το περιβάλλον, τον χρήστη και τον καταναλωτή (υπό κάποιες προϋποθέσεις) θα πρέπει αυτά τα σκευάσματα να μπορούν να πωλούνται σε ερασιτέχνες και να μην απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης. Η συνταγογράφηση τους μπορεί κάλλιστα να μην γίνεται ή αν γίνεται, να γίνεται σύμφωνα με τα όρια που προτείναμε παραπάνω.
3.             Να διευκρινιστεί πλήρως το θέμα των αμοιβών του συνταγογράφου σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών, ώστε οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το αντικείμενο να είναι καθόλα νόμιμοι, εκδίδοντας ή όχι τα αντίστοιχα παραστατικά, κάνοντας έναρξη ή όχι στη ΔΟΥ.
4.            Να διευκρινιστεί το θέμα της συνταγογράφησης από τους δημοσίους υπαλλήλους με σχετική εγκύκλιο, διευκρινίζοντας τις περιπτώσεις άσκησης ελέγχου των αγροτών και της αμοιβής, σε σχέση πάντα με τα καθήκοντα του Γεωπόνου Δημοσίου υπαλλήλου και με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
5.             Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το θέμα της μη δυνατότητας έκδοσης συνταγής χωρίς τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και του διαδικτύου. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις αγροτικές και νησιώτικες περιοχές και στις περιπτώσεις βλάβης του internet. Τότε θα πρέπει να υπάρχει προσωρινή εναλλακτική λύση, η οποία - μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα - θα καταχωρείτε στο διαδίκτυο. Πολλές φορές μάλιστα θα πρόκειται για επείγουσα εφαρμογή κάποιου σκευάσματος μετά την επιτόπια επίσκεψη του γεωπόνου στο χωράφι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να γίνει προγενέστερα η έκδοση της συνταγής και αν δεν υπάρχει internet δεν θα μπορεί να συνταγογραφηθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή και να εκτελεστεί στη συνέχεια, προκαλώντας έτσι ζημιά στους αγρότες.
6.            Να διευθετηθούν θέματα διχογνωμίας π.χ. μεταξύ του Γεωπόνου που εκδίδει τη συνταγή και του Γεωπόνου που την εκτελεί. Θέματα που μπορεί να υποκρύπτουν εμπορικές πολιτικές και πρακτικές, ή θέματα συνδιαστικότητας μεταξύ των διαφόρων δραστικών ουσιών και των διαλυτών τους. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί στο τέλος τη ζημιά να την υποστεί ο ίδιος ο παραγωγός.
7.             Υπάρχει θέμα και σε ορισμένες δραστικές ουσίες που έχουν έγκριση σε κάποιες καλλιέργειες με κάποια συγκεκριμένα εμπορικά ονόματα και ταυτόχρονα οι ίδιες δραστικές δεν έχουν έγκριση στις ίδιες καλλιέργειες με άλλα εμπορικά ονόματα. Λόγω του γεγονότος ότι η συνταγογράφηση γίνεται με την δραστική ουσία θα πρέπει ο εκτελών τη συνταγή να ελέγχει αυτή τη συμβατότητα.
8.            Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα, ώστε η συνταγογράφηση - πέραν του επιπλέον διοικητικού κόστους - να συμβάλει θετικά στην καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων εισαγωγών γεωργικών εφοδίων, για να γίνει έτσι αποδεκτή και πλήρως εφαρμοστέα από όλους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επισυνάπτεται η συνταγή στα τιμολόγια αγοράς γεωργικών εφοδίων κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των αγροτών, ως απαραίτητο δικαιολογητικό.
Επιφυλασσόμαστε να σας αποστείλουμε και επιπρόσθετα θέματα που θα εντοπίσουμε και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου