Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων με θέμα την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την αειφορική διαχείριση»
Θέμα: «Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων με θέμα την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την αειφορική διαχείριση»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 785 / 20-11-2008 έγγραφο μας
           Υπ. αριθμ. πρωτ. 490/ 21-4-2015 έγγραφο του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έχοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος στα Τενάγη Φιλίππων, η ΔΕ του Παραρτήματος μας αποφάσισε να σας απευθύνει την παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων.
Συγκεκριμένα, αποφάσισε να συστήσει μια διεπιστημονική επιτροπή Γεωτεχνικών (κυρίως Γεωπόνων, Δασολόγων και Γεωλόγων), η οποία θα συγκεντρώσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που αφορούν τα Τενάγη Φιλίππων και στη συνέχεια θα υποβάλει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των συχνών πλημμυρικών φαινομένων που απασχολούν τα Τενάγη Φιλίππων. Οι προτάσεις αυτές θα κινούνται στο πλαίσιο της αειφορικής παραγωγικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και αγροτικού) των Τεναγών τηρώντας πάντοτε την κείμενη νομοθεσία. Επειδή τα Τενάγη εκτείνονται και στους τρεις νομούς του Παραρτήματος και κυρίως στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας, καλούμε όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω ομάδα εργασίας.
Όσοι λοιπόν από τους συναδέλφους προτίθενται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, παρακαλούνται να έρθουν σε άμεση επαφή με το παράρτημα, στέλνοντας με e-mail ή με φαξ την πρόθεση συμμετοχής τους δηλώνοντας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Πέμπτη 30/04/2015, ούτως ώστε να γίνει έγκαιρα η επιλογή των συναδέλφων και να ξεκινήσει τις εργασίες της η επιτροπή αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Η επιτροπή αυτή θα συνεργαστεί και με ανάλογη επιτροπή που θα συγκροτήσει το Τ.Ε.Ε. τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας προκειμένου να παραχθούν πιο ολοκληρωμένες προτάσεις που θα κατατεθούν στους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας με πνεύμα συνεργασίας και οι 2 φορείς στην πρόοδο του τόπου μας.
Επειδή τέλος πιστεύουμε ότι, μόνο καταθέτοντας εμπεριστατωμένες επιστημονικές προτάσεις, μπορούμε να συμβάλουμε στην αναβάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνικού στην τοπική κοινωνία και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γενικότερα, για αυτό προτρέπουμε τους συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτ,ή ώστε να καταθέσουμε ένα εμπεριστατωμένο πόρισμα για τα Τενάγη Φιλίππων. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη διότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων απειλείται από πληθώρα κινδύνων στους οποίους δεσπόζουν οι πλημμύρες.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας


Ζαφείρης ΜυστακίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου