Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

συνάντηση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΕΔΥ με τον Αναπλ. Υπουργό και τον Υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αποστόλου και κ. Σγουρίδη αντίστοιχα.Στην συνάντηση κατατέθηκε υπόμνημα με τις πάγιες θέσεις της Ομοσπονδίας (το οποίο παρατίθεται παρακάτω) πάνω στις οποίες έγινε διεξοδική συζήτηση. Τόσο ο Αναπλ. Υπουργός όσο και ο Υφυπουργός, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις θέσεις  της Ομοσπονδίας, ζήτησαν την συνεργασία των Γεωτεχνικών για την επίλυση των θεμάτων που τέθηκαν.
Στα πλαίσια αυτά η ΠΟΓΕΔΥ θα καθορίσει ομάδα εργασίας  από μέλη του Γ.Σ.  που θα διαμορφώσουν τις τελικές προτάσεις για τα 2 θέματα που χρήζουν άμεσης  αντιμετώπισης: α)  τον κτηνίατρο εκτροφής και β) τις βοσκήσιμες εκτάσεις, στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων σωματείων.  
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Η ΠΟΓΕΔΥ με σειρά παρεμβάσεών της έχει επισημάνει τα παρακάτω σημαντικά εργασιακά και αντιεπιστημονικά προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να ταλαιπωρούν το σύνολο των Γεωτεχνικών εργαζομένων:
1. Κάθετη διάρθρωση των Γεωτεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου σε όλα τα επίπεδα (Κέντρο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Νομός, ΟΤΑ) ώστε να φθάνουν και στην τελευταία άκρη της χώρας.
2. Άμεση πρόσληψη Γεωτεχνικού προσωπικού. Τόσο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών όσο και στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών που παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις σε Γεωτεχνικό προσωπικό. Η στελέχωση των υπηρεσιών θα συμβάλει στην ανάπτυξη του Πρωτογενή τομέα.
3. Άμεση έκδοση προκήρυξης για την πρακτική άσκηση των αποφοίτων Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων η οποία εκκρεμεί από το 2011 και μπορεί να δώσει ανάσα στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες.
4. Σύνδεση άμεσων ενισχύσεων με την παραγωγή.
5. Συνεργασία για αύξηση ποιοτικής παραγωγής, έλεγχος εμπορίας αγροτικών προϊόντων και κανόνες για τον έλεγχο της αγοράς.
6. Εφαρμογή ενιαίου Μισθολογίου στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και στους εποπτευόμενους Οργανισμούς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν υπάλληλοι δυο ταχυτήτων. Σταδιακή ενσωμάτωση των Οργανισμών στον πυρήνα του Υπουργείου.
7. Επαναχορήγηση του Γεωτεχνικού επιδόματος. Αν και η παρακράτηση τέλους από τους ιδιώτες συνεχίζεται το Γεωτεχνικό επίδομα δεν χορηγείται.
8.  Επαναχορήγηση στους Κτηνιάτρους και χορήγηση στους Γεωτεχνικούς επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας με βάση την επικινδυνότητα της εργασίας.
9. Αύξηση του αριθμού των εκτός έδρας ημερών σε 120 ημέρες ετησίως. Η αύξηση του αριθμού προς το τέλος του έτους όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δεν συμβάλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη οξοποίηση των εκτός έδρας αφού δεν είναι δυνατόν να γίνει αποτελεσματικός καταμερισμός τους στην διάρκεια του έτους για την αντιμετώπιση των αναγκών.
10. Λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των Υπηρεσιών, οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου. Γι’ αυτό πρέπει να χορηγούνται  υπερωρίες σε όσους πραγματικά τις πραγματοποιούν. Επισημαίνεται ότι υπερωρίες λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών αλλά και στον ΕΦΕΤ.
11. Εξίσωση της ημερήσιας αποζημίωσης οδοιπορικών με τα ισχύοντα στους εποπτευόμενους οργανισμούς και αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης όταν χρησιμοποιείται το ΙΧ αυτοκίνητο.
12. Απλούστευση της διαδικασίας για την καταβολή αμοιβών στους δικαιούχους Γεωτεχνικούς για τα εκτός ωραρίου και κατά τα Σαββατοκύριακα ελέγχους.
13. Άμεση κατάργηση του Νόμου 4024/2011 που αφορά στην αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και ενιαία αντιμετώπιση όλου του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι).
14. Νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική άμεση πραγματοποίηση των νόμιμων κρίσεων για κατάληψη θέσεων ευθύνης στις Περιφέρειες και στους Δήμους όπου επικρατεί πλήρης αναξιοκρατία.
15. Ξεπάγωμα της βαθμολογικής εξέλιξης των Συναδέλφων το οποίο έχει εφαρμοστεί με τους μνημονιακούς Νόμους και στερεί το κίνητρο εξέλιξης στο Δημόσιο.
16. Προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας στο Δημόσιο όπως έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια με Νόμο.
17. Κτηνίατρος εκτροφής: αντικατάσταση με προσλήψεις μονίμων Κτηνιάτρων με ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο την πρόσληψη οκταμηνιτών Κτηνιάτρων.
18. Άμεση κατάργηση διατάξεων για την δυνατότητα πώλησης φυτοφαρμάκων από «ισοδύναμα εκπαιδευμένους», που απαξιώνει κάθε έννοια Πανεπιστημιακών Γεωπονικών σπουδών.
19. Κατάργηση των διατάξεων (περίπτωση 1 και 2 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε΄ του μνημονιακού Νόμου 4152/13 και των υπ’ αριθ. 145/2014 (Α΄ 235) και 159/2014 (Α΄ 241) Π.Δ. για την μερική άσκηση του επαγγέλματος στις  επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και λιπασμάτων. Οι παραπάνω διατάξεις υποβαθμίζουν το πτυχίο μας με ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
20. Να μην μετακινηθούν οι συνάδελφοι από το τμήμα Αγρ. Ανάπτυξης Φθιώτιδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου