Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΓΔΥ Προς Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας κ. Α. ΤζιτζικώσταΚύριε Περιφερειάρχα,
Όπως είναι γνωστό η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια από τις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα  ο  οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια της χώρας μας για έξοδο από την οικονομική κρίση.  Η παραγωγή στην περιφέρεια δεν προορίζεται μόνο για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών αλλά παράλληλα ένα σημαντικό τμήμα αυτής παραγωγής έχει εξαγωγικό προσανατολισμό με σημαντικά θετική επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας. Επομένως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταβάλλεται από όλους κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.
Ο πρωταρχικός ρόλος των Γεωπόνων, που συχνά εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες και σε αποστελεχωμένες υπηρεσίες, στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι αδιαμφισβήτητος.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι οι γεωπονικές υπηρεσίες δεν κάνουν γραφειοκρατική διεκπεραίωση θεμάτων όπως άλλες διοικητικές υπηρεσίες των Υπουργείων ή των Περιφερειών αλλά χειρίζονται άκρως εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Γεωργίας - Κτηνοτροφίας όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα  θέματα φυτοϋγείας  (παθογόνα καραντίνας, κλπ,)  αλλά και ασφάλειας τροφίμων (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κλπ) καθώς και διατροφής των ζώων και ασφάλειας ζωοτροφών. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η φήμη που έχουν τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή στις ξένες αγορές. Τυχόν αβλεψίες σε αυτά τα θέματα  ή λάθος ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα έχουν δυσμενή επίδραση και σε  επίπεδο παραγωγής αλλά και σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας και θα επηρεάσουν την εξαγωγική προοπτική των προϊόντων μας.  Γι’ αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια  να τεθεί σε τέτοιους κινδύνους η πρωτογενής παραγωγή.
Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι για την αποτελεσματική  στήριξη του πρωτογενή τομέα,  αναγκαία προϋπόθεση είναι  η όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία των γεωπονικών υπηρεσιών  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις  γεωπονικές  υπηρεσίες   των Περιφερειών. Γι’ αυτό θα πρέπει για την κατάρτιση των Οργανισμών των Περιφερειών  όσο αφορά τις γεωπονικές υπηρεσίες, να ακολουθηθεί κατά το δυνατόν, το ΠΔ 107/2014  με το οποίο θεσπίσθηκε ο νέος Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ, ώστε να υπάρχει σχετική αντιστοίχηση των  γεωπονικών υπηρεσιών των περιφερειών  με τις αντίστοιχες του ΥΠΑΑΤ, και σε αυτή την αντιστοίχηση φυσικά θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα των προϊσταμένων
Δυστυχώς όμως, με  έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού  Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία  δίδεται η δυνατότητα να τοποθετούνται προϊστάμενοι σε γεωπονικές υπηρεσίες  πτυχιούχοι άσχετων ειδικοτήτων.  
Κύριε Περιφερειάρχα,
Επειδή η παραπάνω διάταξη θα έχει μόνο δυσμενείς επιδράσεις  στην εύρυθμη λειτουργία των γεωπονικών  υπηρεσιών και θα υπονομεύει την αναπτυξιακή  προοπτική  του πρωτογενή τομέα σας ζητούμε να αποσύρεται την επίμαχη διάταξη από το σχέδιο Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να διαμορφωθεί ώστε να περιορίζεται στους Γεωπόνους ΠΕ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου